Kohila vallavolikogu tegi ametliku ettepaneku kaaluda Rail Balticu jaoks ka Nabala-trasse

Kohila vallavolikogu tegi Rail Balticu planeerijatele ametlikult ettepaneku lisada trasside võrdlusesse ka Nabala-Tuhala looduskaitseala läbivad trassialternatiivid. Vallavolikogu otsustas seda ühehäälselt oma eilsel istungil. Ettepaneku seda teha tegi volikogu Rail Balticu ajutise komisjoni esimees Allar Haljasorg.
„Võttes aluseks Rail Balticu projekti lähteülesannet leida otsesem ja kiirem tee rahvusvahelisele rongiühendusele, siis Nabala-Tuhala looduskaitseala läbivate trassialternatiivide välistamine ei aita kuidagi püstitatud eesmärgi saavutamisele kaasa,” põhjendas Haljasorg. „Rail Balticu kui joonobjekti mõju looduskaitsealale ei ole piisavalt tõendatud. Lisaks on tänaseks kokkulepitud Rail Balticu trass kümneid miljoneid eurosid kallim.”
Haljasoru sõnul ei tähenda see ettepanek kindlasti kaitseala moodustamise määruse ja kaitse-eeskirja kohest muutmist.
„Juhul, kui siiski osutub väljavalituks trassialternatiiv, mis läbib Nabala-Tuhala looduskaitseala, siis kindlasti ei tähendaks see seda, et kaitsealal oleks lubatud maavara kaevandamine,” rõhutas Haljasorg.
Haljasorg ütles, et ettepanekut tegema ajendas teda ka eelmisel esmaspäeval Kohila gümnaasiumi saalis peetud Rail Balticu eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu, kus kõnealune teema jutuks tuli.
Kohila vallavolikogu andis oma otsusest teada Tehnilise Järelevalve Ametile, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, Maanteeametile ja Rapla maavalitsusele.
Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustati valitsuse määrusega mullu novembris.
Vivika Veski

Samal teemal

Lelle-Pärnu raudteelõigu saatus on lahtine Möödunud neljapäeval otsustas vabariigi valitsus, et Lelle-Pärnu vaheline raudteelõik jääb investeeringust ilma, mistõttu on selle säilimine seatud kü...
Kehtna ja Järvakandi lubavad kaevandaja tagahoovi... Kehtna vallavolikogu nõustus osaühingu Eesti Killustik taotlusega uurida sajal hektaril Järvakandi külje all Rail Balticu jaoks vajamineva kruusa levi...
Rail Baltic ärgitab kaevandushuvi Raplamaal on kaevandajad viimase 12 kuu jooksul esitanud keskkonnaametile üle kümne ehitusmaavara geoloogilise uuringu taotluse ehk kaevandamishuvi on...