Riiklikud juhendid pakendite sorteerimiseks on siiani puudulikud või lausa vastuolulised

Vigala valla jaoks sai kemplemine Keskkonnaministeeriumiga alguse pakenditest. Vald pöördus ministeeriumi poole küsimustega pakendite sorteerimise kohta, sest juhendid jäätmete sorteerimiseks on kas vastuolulised või puudulikud.
Vigala vallavalitsuse saadetud kirjas tuuakse välja, et näiteks keskkonnaportaali Bioneer poolt koostatud juhendi järgi tuleks täis juukselaki pudel viia olmejäätmete konteinerisse, täis juuksevahu pakend aga ohtlike jäätmete kogumispunkti.
„Olukord on kahetsusväärne. Kui omavalitsuste kõrgharidusega spetsialistid ei suuda leida üheselt mõistetavaid juhendeid, kuidas on sorteerimist võimalik elanikele selgitada?“ seisab kirjas.
Vigala vallavanem Priit Kärsna kirjavahetus ministeeriumiga sai alguse maikuus seoses pakendite sorteerimise osas tekkinud küsimustega. Kiri adresseeriti Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eegile. Kirjale vastamise delegeeris aga ministeerium jäätmeosakonna peaspetsialistidele Kaire Kikasele ja Marika Sihile.

Pikemalt loe 21. oktoobri Raplamaa Sõnumitest.
Katri Reinsalu

Samal teemal

Prügihunnikud Rapla kalmistul tekitavad pahameelt Raplamaa Sõnumitega võttis ühendust proua, kes kurtis, et Rapla kalmistul on prügikonteinerid pidevalt täis ning oma prügi ei ole kuskile panna. Te...
Jõulukuusk kui jääde Riigikontroll avaldas 14. detsembril auditi, mis käsitleb olmejäätmete kogumist ja taaskasutusse suunamist. Avaldame sel puhul samal päeval riigikontr...
Jahiulukifarmid – jah või ei? Ulukifarmid takistavad loomade vaba liikumist ja ohustavad genofondi. Või hoopis edendavad maapiirkonnas ettevõtlust, pakuvad ainulaadset loomavaatlus...