Vigala metsas avatakse metsavendade mälestusmonument

0

Sel laupäeval avatakse Relvastatud Võitluse Liidu II staabipunkri kunagises asukohas Vigala metsas metsavendade mälestusmonument, avamisele on oodatud kõik huvilised. Kogunemine on 17. oktoobril kell 11 Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli parklas, kust liigutakse koos autodel ühises kolonnis mälestusmonumendi avamisele. Viimased 350 m tuleb minna jala.
Mälestusmonumendi avamisel kõnelevad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja EEML juhatuse esimees, endine metsavend, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, Kotkaristi V klassi teenetemärgi kavaler Arnold Ojaste. Staabipunkri saatusest kõneleb ajaloolane Martin Andreller.
Mälestusmonumendi avavad noorkotkas ja kodutütar Raplamaalt, pühitseb EELK Vigala Maarja koguduse õpetaja Kristiina Jõgi.
Kevadest alates on Kaitseliidu Rap­la maleva ja Eesti Endiste Metsavendade Liidu liikmed oma vabast ajast ja tahtest pühendunult tegelenud kunagise metsavendade võitluspaiga korrastamisega. Mehed on rajanud metsatee, ehitanud loodusesse sobiva purde üle magistraalkraavi ja korrastanud kunagise Relvastatud Võitluse Liidu (RVL) II staabipunkri ümbruse.
Metsavendade mälestusmonumendi ehitus algas suvel, pidulik nurgakivi panek oli Eesti taasiseseisvumispäeval 20. augustil. Mälestusmonumendi kavandas KL Rapla maleva ja EEML liige Sulev Hatto, peaehitaja oli Kaitseliidu KL Rapla maleva ja EEML liige Heino Hints.