Kõnnumaa looduskaitseala eelnõusse laekus 15 ettepanekut

0

Kõnnumaa looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõusse ettepanekute tegijad soovivad Loosalu järvel paadiga sõita, väljaspool teid mootorsaaniga liikuda või muuta tsoneeringut.

Et tõhusamalt kaitsta soo- ja metsakooslusi, muudab Keskkonnaamet Kõnnumaa maastikukaitseala looduskaitsealaks. Selle tulemusel kaitseala suureneb ja kasvab ka rangelt kaitstava sihtkaitsevööndi pindala.
Kuni pühapäevani sai Keskkonnaametile esitada ettepanekuid ja vastuväiteid Kõnnumaa looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu muutmiseks. Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader ütles, et Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja määruse eelnõule laekus avalikustamise perioodil 15 päringut e-posti, paberkirja, telefonikõne või otsekontakti kaudu. Esitati nii ettepanekuid, vastuväiteid kui ka küsimusi kaitse-eeskirja eelnõu ja selle seletuskirja kohta. Tagasisidet andsid nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, nii kaitsealal asuvate kinnistute omanikud kui ka kaitsealast väljaspool olevad isikud või organisatsioonid, selgitas Ader.
Eeskirja määruse eelnõuga on keelatud ujuvvahendiga liikumine Loosalu järvel. Praegu kehtiva Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja järgi on mootorita ujuvvahendiga sõitmine lubatud.
„Tagasiside kogumise käigus laekus ettepanekuid, milles sooviti, et ilma mootorita ujuvvahendiga sõitmine Loosalu järvel oleks siiski lubatud,” rääkis Ader.

Vivika Veski/foto: Jaak Kadarik
Loe pikemalt 11. novembri Raplamaa Sõnumitest