Okta Centrumi omanikud kaebasid kultuuriministeeriumi käskkirja kohtusse

0

Selle aasta 3. juulil tunnistas kultuuriministeerium Okta Centrumi ehk endise KEK-i hoone kultuurimälestiseks. Kuu hiljem kaebas Okta Centrumi omanik Stipend Investments OÜ otsuse kohtusse, esimene lahend on käes.

Kaebuse taotluses soovis Stipend Investments OÜ tühistada kultuuriministeeriumi käskkirja ning tuvastada asjaolu, et sellega piiratakse oluliselt ja erakordselt nende omandiõigust. Hetkel tuleb Okta Centrumis remonditööde ja hooldamise soovi korral taotleda muinsuskaitse ning vallavalitsuse luba olenemata tegevuse ulatusest ja iseloomust. Loata on keelatud igasugused ehitustööd, restaureerimine, lammutamine ja pikk nimekiri teisigi töid.
Stipend Investments OÜ on esitanud vastuväiteid mälestiseks tunnistamisel juba protsessi algusest peale. Toodi välja, et hoone kultuurimälestiseks tunnistamine toob kaasa ulatuslikud negatiivsed tagajärjed nii omandiõiguse piiramise kui ka ettevõtlusvabaduse näol. Ollakse seisukohal, et kuna pole võimalik restaureerida, siis on ka äärmiselt kaheldav, et ulatuslike muinsuskaitseliste piirangutega õnnestuks kaebajal leida hoonele turuhinnaga ostja. Tehtud on veel ettepanek, et kui tegemist on niivõrd olulise kultuuriväärtusega, siis võiks selle omandada riik, millele vastati eitavalt.

Mariliis Vest / foto: Jaak Kadarik
Loe pikemalt 25. novembri Raplamaa Sõnumitest