Kõnnumaa maaomanik Kehtna vald soovib leebemaid piiranguid

5

Kõnnumaa kaitsealal Paluküla piirkonnas 108 hektarit maad omav Kehtna vald soovib eraldi Paluküla piiranguvööndist loobumist ja vabamat raiekorda.

Samuti ei poolda Kehtna vald senise Kõnnumaa maastikukaitseala muutmist looduskaitsealaks praeguse uuendamise käigus.
Kehtna vald on Palukülas 108,9-hektarilise Hiiemäe kinnistu omanik, mille kahel maaüksusel kokku paikneb 70 hektarit metsamaad. Kehtna vallavalitsus on vastu, et moodustataks eraldi Paluküla piiranguvöönd. Kehtna vallasekretäri Veljo Väärsi sõnul takistab see Kehtna valla üldplaneeringus näidatud Paluküla puhke- ja virgestusmaa maakasutust ning detailplaneeringu ellurakendamist.
„Palukülas asub Raplamaa suurim ja aktiivselt kasutatav spordi- ja terviseradade keskus,” põhjendas Väärsi. „Täiendavate piirangute seadmine takistab ka maaomanike, sealhulgas Kehtna valla majandustegevust ning piirkonna puhkeotstarbelist ja tervisesportlikku kasutamist.”

Vivika Veski / foto: Jaak Kadarik
Loe pikemalt 2. detsembri Raplamaa Sõnumitest

uuemad vanemad enim hinnatud
Võiks
Külaline
Võiks

lahenduse leida selles, et Hiiemägi (u. 30 ha) sihtkaitsevööndiks, aga ülejäänud Paluküla piiranguvööndis (u. 270-30 ha) saaks raiuda nagu mujalgi Kõnnumaa piiranguvööndis.

vahet pole
Külaline
vahet pole

Kogukonna looduslikust pühapaigast metsa raiuda on täpselt sama nagu kogudusega kiriku seinast paekivi võtta, et sellest lupja põletada. Et kui paekivist saab lupja põletada, mis ta seisab seal niisama? Raha saab nii ühest kui teisest aga pühaduse mõte läheb kaduma ja mis kasu sellest rahast inimene saab, kui hing on tühi? 1 1

ain lehtmets
Külaline
ain lehtmets

oled sa näinud kuidas kiriku katuselt liugu lastaks ja hing jääb sisse 1

Hiiemäest ka
Külaline
Hiiemäest ka

Kehtna vallavalitsus ei saa aru põhiasjast – hiiemägi on püha koht – looduslik pühapaik. Pärimuse järgi tuli õnnetus, kui leppasid maha võeti. http://palukyla.maavald.ee/parimus Raha võiks taga ajada väljaspool hiiemäge. Nii et jätku hiiemäe mets rahule. Disc-golf on hiiemäel ebaseaduslik rajatis ja Valtu Spordimaja juhataja on selle eest ka trahvi saanud http://palukyla.maavald.ee/uudised/5036-disc-golfi-rajatisi-pole-hiiemaelt-endiselt-ara-viidud-hoolimata-lubadustest Rajad ja sihtkaitsevöönd on koos nt Ebaveres, saavad küll koos olla. 1 1

Kehtna valla elanik
Külaline
Kehtna valla elanik

Kehtna vallavalitsus (kohal olnud vallasekretär-jurist) peab ennast justkui eraomanikuks ja tahab munitsipaalmaalt ja looduskaitsealalt rohkem metsa raiuda. Siit ka veidrad põhjendused, nagu takistaks looduslik mets puhkamist ja loodusesse minekut. Või rikuks Hiiemäe ajaloolis-kultuurilist ilmet (parem oleks muidugi sihtkaitsevöönd). Vaevalt et riik raiumiseks maa valla omandisse andis. 1 1