Vägivalla all ei pea keegi kannatama

0

Lähisuhtevägivald ehk perevägivald on igasugune vaimne või füüsiline vägivald, mis leiab aset inimeste vahel, kes on omavahel intiimsuhetes, seaduslikult seotud või veresuguluses.

Kuigi vägivalla all kannatavad nii naised, mehed kui ka lapsed, esineb kõige sagedamini lähisuhtevägivalla vormi, kus mees kasutab vägivalda naissoost pereliikme vastu. Statistiliselt on just kodu naise jaoks kõige ebaturvalisem koht.

Stina Andok / foto: sxc.hu
Loe pikemalt 31. detsembri Raplamaa Sõnumitest