Rapla valla uue jäätmehooldus- eeskirja nõuded ei ole kivisse raiutud

0

Eelmise aasta lõpus hakkas Rapla vallas kehtima uus jäätmehoolduseeskiri. Kuna nüüd nähakse Eestis ette biolagunevate jäätmete eraldi kogumist, on ka see teema uude eeskirja sisse kirjutatud.
Uut ja vana jäätmehoolduseeskirja võrreldes saab selgeks, et jäätmeliikide vedamise sagedus on jäänud samaks. Nimekirja on lisandunud biolagunevad jäätmed, mille mahuteid tuleb tühjendada sellise sagedusega, mis väldib nende ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust. Samal ajal tuleb neid tühjendada vähemalt kord kahe nädala jooksul.

Katri Reinsalu
Loe pikemalt 13. jaanuari Raplamaa Sõnumitest