Järvakandi teeb läbirääkimiste alustamiseks ettepaneku Märjamaale ja Vändrale

2
järvkandi volikogu

Järvakandi vallavolikogu otsustas eelmisel kolmapäeval, 3. veebruaril teha ettepaneku alustada haldusreformi kontekstis läbirääkimisi Vändra ja Märjamaa vallale.

Eriti just Märjamaa puhul ei tähenda see tingimata liitumist terve vallaga, vaid pigem on luubi all üksikute külade saatus, kelle jaoks Järvakandi on tõmbekeskus. Varem oli Järvakandi teinud ettepaneku läbirääkimisteks Kehtna, Käru ja Raikküla vallaga.
Järvakandi on võrreldes ülejäänud Rapla maakonna valdadega keerulisemas seisus, sest nad on enklaavina Kehtna valla sees ning sellega tuleb arvestada kõikidel läbirääkimistel. Järvakandi vallavanem Mart Järvik rääkis, et temale sümpatiseerib idee Lõuna-Raplamaa vallast, mille keskus asuks just Järvakandis. Selle arvestusega tehti ka esimene ring ettepanekuid Kehtna, Käru ja Raikküla vallale. Järvik rääkis, et see ei ole ainult tema idee ning heakskiitu on ta sellele plaanile saanud ka mujalt.
Järvakandi vallavolikogu liige Enno Alliksaar avaldas heameelt selle üle, et ettepanek läbirääkimisteks tehakse just Vändra vallale. Samas täheldas ta, et enne muude läbirääkimistel kõneks tulevate küsimuste lahendamist tuleb lahendada kolme Järvakandi külje all asuva küla probleem. Need külad paiknevad Kehtna valla territooriumil, kuid peavad enda tõmbekeskuseks just Järvakandit. Nende kolme küla (Ahekõnnu, Selja ja Nõva) küsimus on Alliksaare sõnul õhus olnud juba aastaid. Varem on nende külade elanikud avaldanud soovi liituda just Järvakandiga. Alliksaar avaldas lootust, et haldusreformi käigus see probleem laheneb. Ta tegi ka volikogule ettepaneku, et enne läbirääkimiste alustamist tuleks Järvakandi kultuurihalli kokku kutsuda rahvakoosolek, kus volikogu kuulab ära Järvakandi valla elanike mõtted.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

uuemad vanemad enim hinnatud
jarvakandilane
Külaline
jarvakandilane

Miks volikogu esimees vahetus? Kuuldused et ka vallavanema tool pidi kõikuma.

EKRE jõuline murre
Külaline
EKRE jõuline murre

Nüüd siis tahetakse ometi ka Märjamaal kord majja lüüa. Aga ega kohalikud juhid ei nuta, sest saavad tänuks terve aastapalga. Tasub võidelda küll. EKRE aseesimees on loominguline isiksus ja tahab rahvale anda parimat. Seega, kiidame takka!