Ka teine kaevandusettevõte ei saanud kohtus õigust

0

Tallinna halduskohus jättis rahuldamata AS-i Kiirkandur kaebuse, millega ettevõte oli vaidlustanud Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamise määruse.

AS Kiirkandur soovib kaevandada lubjakivi enam kui sajahektarilisel Nõmmevälja lubjakivikarjääri mäeeraldisel, kuid valitsus oma 17. novembri 2014. aasta määrusega „Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” tõmbas sellele kriipsu peale, sest kaitse-eeskiri keelab maavara kaevandamise. Nõmmevälja mäeeraldis jääb Harjumaa ja Raplamaa piirialale – Saku ja Kohila valda.
Kohus tegi otsuse teatavaks 15. veebruaril, kohtuistung peeti 14. jaanuaril. AS Kiirkandur kaebas valitsuse määruse kohtusse mullu kevadel. Tallinna halduskohtu ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu teate kohaselt on otsus jõustumata ja sellele võib esitada apellatsioonkaebuse hiljemalt tänavu 16. märtsil.
Nabala-Tuhala kaitseala moodustamise määruse on Tallinna halduskohtusse kaevanud veel kaks ettevõtet, kel on Nabalas lubjakivimaardlad välja valitud. Paekivitoodete Tehase OÜ kaebust arutati detsembris ja kohus tegi selle rahuldamata jätmise otsuse teatavaks 29. jaanuaril. Ettevõte on lubanud edasi kaevata kuni riigikohtuni välja.
30. märtsil tuleb AS-i Riverito kohtuistung.
Oma kaevandamisõiguse eest on kolm ettevõtet käinut kohut varem ka keskkonnaministeeriumi vastu.

Vivika Veski