Nabala kaitsjad tõestavad taas kaevandamise lubamatust

0

1988. aastal kirjutas geoloogiadoktor Aada Teedumäe Nabala piirkonnas lubjakivi otsingutööde aruande retsensioonis: „Kellel, millal ja mis põhjusel on püstitatud Nabala lubjakivi leiukoha eelneva uurimise vajadus, sest tehnilis-majanduslikud näitajad ei sisalda kindlust antud maardla kasutuselevõtmise ja eelneva uurimise vajaduse püstitamise otstarbekuses?”

Uuesti tõusis sama teema päevakorrale 2004. aastal, kui kolmele kaevandusfirmale anti luba geoloogilisteks uuringuteks seitsmel mäe­eraldisel. Viimase 10 aasta jooksul on piirkonnas tehtud palju uuringuid ja peetud hulgaliselt avalikke arutelusid, kus meile on mõnikord soovitatud küsimustele vastamise asemel lugeda vastust ajalehest või kontrollitud, kas küsija ikka teab, kellele ta küsimuse esitas. Vahel on kohaliku kodaniku jutt katkestatud.

Salme Väljataga Nabalast, Ants Talioja Tuhalast, Eha Sepping Pahklast, Tanel Ots Sakust
Loe pikemalt 3. veebruari Raplamaa Sõnumitest