Raikküla jagab maid Omnivaga

3
eesti post

Tamme küla elanikud ei ole rahul Omnivaga, kes otsustas valla ja rahvaga läbirääkimisi pidamata rajada külla ühispostkasti.

Ühine kirjakast tähendab, et Tamme küla elanikele saadetisi koju enam ei kanta. Selle asemel paigutatakse nüüd kõik lehed ja kirjad ühisesse kasti Tamme küla bussijaama läheduses.
Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv selgitas, et otsus võeti vastu põhjusel, et vastavas piirkonnas on postkastide seisukord halb. „Osadel klientidel postkast üldse puudub ning osadel sissesõiduteedel on hoopis liiklust keelav märk, mille tõttu me neid aadresse teenindada ei saa,“ lisas Kaiv.
Tõsi, mõnel kliendil puudub tõesti postkast, kuid seda põhjusel, et majad on inimestest tühjad ning alles ehitusfaasis. Elanikel, kellel käib post iga päev, on ligipääs ja korrashoid tagatud.
Teavitused uue regulatsiooni kohta saadeti Kaivi sõnul välja juba novembris, kuid võisid jääda märkamatuks neile, kellel postkast puudus või oli väga halvas seisus ning vanu saadetisi täis. „Need, kes meie edastatud teavitustele vastasid, olid grupikasti paigaldamisega nõus,“ väidab Kaiv.
Anonüümseks jääda soovinud kaks külaelanikku sellega aga päri ei ole. Ühise kirjakastiga oli tõesti nõus üks inimene viiest, kes sellest ka teada andis. Üks naabritest helistas aga isiklikult Omnivasse, et teatada oma mittenõustumisest. Ülejäänud kolm otsustasid üleskutsele mitte vastata, sest kirjas ei olnud kindlat nõuet vastamiseks, vaid võimalus anda teada vaid oma nõusolekust ning küsida lisaküsimusi.
Teavitused jõudsid ka vallavanemani, kellelt sooviti kooskõlastust. Siiski ei oodanud Omniva ära valla seisukohta või arvamust, vaid paigaldas ühispostkasti ilma läbirääkimisteta.
Pärast seda saatis üks Tamme küla elanik Omnivale protestikirja, kus soovis, et tema post tuleks edaspidi isiklikku kirjakasti. Vastuses öeldi, et tema soovist saadakse aru ja lubati seda täita. Sellegipoolest on postiljon kahel korral pannud kirjad ühispostkasti, mis klienti ei rahulda.
Külaelanike sõnul ei ole probleem üldse mitte selles, et nüüd tuleb neil mõnikümmend meetrit rohkem kõndida, vaid neid ärritab, et maainimestest nõndaviisi üle sõidetakse. “Nad lihtsalt tulevad ja teevad ära. Sina ole vait ja ära virise,“ ütles üks elanik pahaselt.
Kuna nõusolekut ei saadud, ei näe elanikud põhjendatust, miks nende piirkonnas ühispostkast nii vajalik oli. “Postiljonil oli vaja kõndida vaid 50 meetrit ühele, teisele ja kolmandale poole,“ ütlevad nad. Ka vallavanem Anne Leht ütles, et kui Omniva oleks mõistlikult läbi rääkinud ja arvestanud teise poole soovidega, oleks maainimesed muudatused suutnud alla neelata.
Hetkel vaidlus ühispostkastide üle jätkub. „Meie läbirääkimised käivad alles. Areng on selles, et on alanud dialoog. Tunnen selle üle heameelt, et saame siiski kaasa rääkida, lootes muidugi, et seda ka arvestatakse,“ ütles Leht.
Ta lisas, et iga päevaga lähevad teenused inimestest justkui kaugemale ning toimub hiiliv reform, mida küll pidevalt ei taju, kuid tagasi vaadates saab aru, et maainimeste olukord on mõne kuu või aastataguse ajaga jälle pisut keerulisemaks läinud.
„Hajaasustuses elamine nõuab lisakulusid, kõik need hiilivad reformid maksavad inimesed kinni oma taskust. Arvan, et oleks õige aeg hakata mõtlema hajaasustuses elavatele inimestele,“ rääkis Raikküla vallavanem.
Läbirääkimised käivad ka Lõpemetsa külas, kuhu Mattias Kaivi sõnul on vastavad teavitused edastatud ning esimene positiivne tagasiside ka olemas.

Mariliis Vest / illustreeriv foto: Siim Solman

uuemad vanemad enim hinnatud
Jaan
Külaline
Jaan

Omniva võiks kasutada läänelikku stiili – visata otse autoaknast post aeda, ei peaks siis välja tulemagi.

N.
Külaline
N.

Saan aru, et siiski peaks neile tulema post postkasti, kellel see olemas. Kellel aga pole, siis sellel ühiskasti. See oleks norm lahendus. Postiljoni võiks muidugi ka sellest siis teavitada.

No katsu sa veel
Külaline
No katsu sa veel

No ei saa asju kohe mitte asjaliselt ajada. Kas ühine kast on paha?Rahvas saab kokku tulle ja ühiselt ajateadlehti lugeda. Miks ollakse nii tagurlikud? Omniva on hää orgassoon ja teenib ausalt riiki!