Kehtnal on oma nägemus haldusreformist

0
haldusreform

Eile toimus Kehtnas haldusreformiteemaline, naabervaldade ühinemisläbirääkimistele keskenduv koosolek, kus Kehtna vallavanem Indrek Kullam tutvustas naabervaldadele oma visiooni.

Kehtna vallavolikogu viimasel istungil räägiti samuti haldusreformist. Kullam tutvustas volikogu liikmetele mudelit, mida pakutakse Kehtna poolt valdadele, kui need peaksid otsustama Kehtnaga liituda. Vallavanem rääkis, et ühinenud omavalitsustest moodustatakse osavallad. Kui kõik ettepaneku saanud omavalitsused, kelleks on Kaiu, Järvakandi, Juuru ning Raikküla, ühinevad, moodustub kuuest osavallast koosnev suur omavalitsus. Iga osavald vastutab konkreetse valdkonna juhtimise eest. See, kuidas osavaldade ülesanded jagatakse, lepitakse kokku juba ühinemislepingus. Kõik eelmainitud vallad on Kehtnale läbirääkimiste osas jaatavalt vastanud ja on koosolekul kohal.

Mariliis Vest
Loe pikemalt 30. märtsi Raplamaa Sõnumitest