Kohila „ei” võib tähendada nõustumist

0

Enamik Raplamaa valdu on soostunud Rail Balticu maakonnaplaneeringu kooskõlastama, Vigala vastus on puudu, Kohila on öelnud ei.

Kuna planeeringu  „Rail Baltic raudtee trassi koridori määramine” puhul on tegu maakonnaplaneeringuga, tuleb see kooskõlastada kõigi maakonna kohalike omavalitsustega, olenemata sellest, kas Rail Balticu planeeritav raudteetrass valla territooriumit läbib või mitte. Rapla maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Ülo Peets nentis, et Rapla maakond on nii väike, et Rail Balticu mõju ulatubki kõikjale – ka Kärusse ja Vigalasse. Maavalitsus on ka kõigilt Raplamaa omavalitsustelt peale Vigala nüüdseks vastuse saanud.
Ainsana on keeldunud Rail Balticu maakonnaplaneeringut kooskõlastamast Kohila vald, kes saatis selle kohta maavalitsusele ka kirja. Peets ütles aga, et kui mittekooskõlastamisel ei ole viidatud vastuolule mõne õigusaktiga või kõrgema, kõnealusel juhul siis üleriigilise taseme planeeringuga, loetakse planeering siiski kooskõlastatuks. Sellisele vastuolule Kohila Peetsi sõnul viidanud ei ole.
Lisaks omavalitsustele tuleb maakonnaplaneering kooskõlastada veel rea ministeeriumide ja ametitega ning naabermaakondade maavalitsustega. Kooskõlastused vaatab üle Rail Balticu juhtkomitee, kuhu kuuluvad kolme Rail Balticu maakonna maavanemad, siseministeeriumi asekantsler, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler ning keskkonnaministeeriumi asekantsler.
Kooskõlastusringiga tuleb Raplamaal ühele poole saada märtsis. Harju maakond on oma Rail Balticu planeeringuga sama kaugel kui Raplamaa. Pärnumaal tuli lisatöid vahele, nende tähtaeg on juunis.
Kooskõlastusringile järgneb paranduste tegemine. Avalik väljapanek tuleb Raplamaal kavakohaselt juunis-juulis. Selle järel kogutakse jälle ettepanekuid ning Rail Balticu maakonnaplaneeringu viimaseid avalikke arutelusid on oodata augustis-septembris.
Rail Balticu maakonnaplaneeringu lõpliku kehtestamiseni, kui ka järelevalve on juba tehtud, jõutakse Rap­lamaal kavakohaselt aasta pärast – 2017. aasta märtsis.

Vivika Veski
Loe pikemalt 2. märtsi Raplamaa Sõnumitest