Kui oluline on õpetaja sugu?

1
kool

Avalikkuses domineerib mure poiste pärast, kuna statistiliselt on neil tüdrukutest madalam õppeedukus ja suurem osa kooli pooleli jätjatest on poisid.

Tihti järeldatakse sellest, et kool ei sobi poistele ja süüdi selles on naisõpetajad, kuna nad ei mõista poiste eripärasid ega oska nende vajadustele vastu tulla. Lahendusena pakutakse sageli meesõpetajate arvu suurendamist koolis, justkui oleks õpetaja sugu määrava tähtsusega, et poisse motiveerida ja koolis hoida.
Samad probleemid on ka teistes lääneriikides, kus käivad juba aastakümneid diskussioonid poiste madalama õppeedukuse ja meesõpetajate vähesuse teemal. Paljudes riikides tegeldakse aktiivselt sellega, et värvata rohkem mehi koolidesse, mille peamiseks põhjenduseks tuuakse vajadus pakkuda poistele meessoost rollimudeleid. Arvatakse, et poisid oleksid õppetöös edukamad ja käituksid paremini, kui neid õpetaksid meesõpetajad, kuna nad samastaksid end nendega. Arvukad uuringud neid argumente aga ei toeta.

Elo-Maria Roots
Loe pikemalt 30. märtsi Raplamaa Sõnumitest

uuemad vanemad enim hinnatud
Lugeja
Külaline
Lugeja

Tasuta ja tasulised uudised. Sama arvamus on täismahus vabalt loetav Postimehe kodulehel: http://arvamus.postimees.ee/3639837/elo-maria-roots-kui-oluline-on-opetaja-sugu