Rapla vald lisas Rail Balticu kooskõlastusele märkused peatuse kohta

0
rail baltic

Rapla vallavolikogu kooskõlastas Rail Balticu trassiasukoha maakonnaplaneeringu, kuid lisas, et projekteerimisel tuleb arvestada perspektiivse Rapla peatuse ja kaasneva taristuga.

Lisaks peatuse, seda teenindava hoonestuse, juurdepääsude ja taristuga arvestamisele lisas Rapla vallavolikogu veel kaks märkust. Esiteks tuleb otsuse kohaselt Rail Balticu edasisel planeerimisel arvestada veel Rapla valla elanike eluasemete maksimaalse säilitamise ning elanike ja ettevõtjate igapäevase tegevuse võimalikult vähese häirimisega ning teiseks tuleb vallavolikogu hinnangul laiendada perspektiivset Rapla peatuse ala selliselt, et Varbola tee ja Märjamaa tee vaheline ala oleks hõlmatud.
Peatuse ala laiendamise eesmärk on, et oleks võimalik kaaluda ka peatuse varianti Varbola maantee ristumiskohas Alus. Selle lisapunkti pakkus välja vallavolikogu majanduskomisjon.
Rapla vallavolikogu kooskõlastas maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori määramine” oma istungil neljapäeval.

Vivika Veski
Loe pikemalt 2. märtsi Raplamaa Sõnumitest