Kohila liikuvusuuring kutsub ära kasutama alevi kompaktsust

Liikuvusuuring soovitab vältida suuremate alade arendamist eemal Kohila alevi funktsionaalsest keskusest ja planeerida eraldi uuring veel Kohilat teenindavale ühistranspordile.
Kohila valla ja konsultatsiooniettevõtte Hendrikson & Ko koostöös valminud liikuvusuuring jagab mitmeid olulisi soovitusi.

Näiteks leiti, et Kohila peatänava, Vabaduse tänava muutmine maantee asemel kvaliteetseks linnaliseks ruumiks kogu ulatuses aitaks oluliselt kaasa Kohila elanike liikumisviiside valikule ja elukvaliteedile.
Uuring tõi välja, et Kohila alev on kompaktne – elamiskohad, töökohad ja olulised funktsioonid paiknevad lähestikku, mis omakorda annab võimaluse suurendada jalgsiliikumise osakaalu.
Kohila vallavanema Heiki Hepneri sõnul annab see uuring sisendi planeeringute ja arengukava koostamisel, kuid ka projekteerimisel. Näiteks on praegu käsil Kohila gümnaasiumi detailplaneeringu koostamine, millega seoses tahetakse ka sulgeda liiklus gümnaasiumihoone juures Kooli tänaval, et luua seal turvaline ala. Uuring tõdes samuti, et Kohila gümnaasiumi territooriumil ja lähiümbruses tuleb liikumisvõimalused täielikult ümber korraldada, sest ohutut ja meeldivat liikumiskeskkonda luues on võimalik mõjutada laste tervist ja lapsevanemate eelistusi laste liikumisviiside valikul.
Hepner ütles, et uuringust saab kindlasti ka üks sisend uude valla üldplaneeringusse, mille saab algatada pärast seda, kui Rail Balticu planeering ning Rapla maakonnaplaneering on valminud.

Vivika Veski
Loe pikemalt 22. juuni Raplamaa Sõnumitest

Samal teemal

Harju ja Rapla maavalitsuse visioon Aespa-Roobuka... Maakonnaplaneeringute kooskõlastamine on keeruline ülesanne, millega maavalitsused praegu tegelevad. Üks eriarusaam kerkis esile Raplamaa ja Harjumaa ...
Kohila vald astub vastu kaevandajate survele Kohila vallavolikogu seisab vastu kaevandajate soovile avada Sutlemas uusi lubjakivikarjääre, kuni seniste maardlate varud ei ole ammendunud. Kohil...
Juuru valla seitse küla on olemuslikult juba Kohi... 1. märtsil esitasid Juuru valla seitse küla taotluse algatada külade Juuru valla kosseisust Kohila valla koosseisu üleandmine. Otsuse, kas külad antak...

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga