Ka Raplamaal asutakse peatselt soid taastama

0
raba

Soode taastamise projekti käigus taastatakse Raplamaal kümnendi lõpuks sadu hektareid soid, suuremad alad paiknevad Rabiveres, Tõrasoos ja Avastes.

Neid taastatakse kaitsealadel ning eesmärk pole tekitada juurde päris uusi soid, vaid peatada kuivendamisega rikutute seisundi edasine halvenemine.
Eesti soode pindala koos soometsadega oli kunagi üle miljoni hektari, praegu on sellest järel umbes kolmandik. Looduskaitse arengukava üks eesmärke on taastada aastaks 2020 Eestis vähemalt 10 000 hektarit madal- ja siirdesooelupaiku ning rabade servaalasid. Rikutud soodes tahetakse eelkõige muuta veerežiim sarnaseks loodusliku soo veerežiimiga, nii et sooelustik saaks taastuda. Raplamaalt on nimekirjas kümmekond sood. Osa alade jaoks on taastamiskavad juba koostatud või koostamisel, teised alles ootavad seda.

Vivika Veski / foto: Siim Solman
Loe pikemalt 15. juuni Raplamaa Sõnumitest