Käru jättis Raplale „ei” ütlemata

0
käru vald

Käru vallavolikogu jättis eile tegemata valiku, kumma vallaga, Türi või Raplaga, jätkata ühinemisläbirääkimisi – otsuse eelnõu nägi ette Rapla kõrvalejätmist ja Türi eelistamist.

Otsus tooks paratamatult kaasa ka maakonnapiiride muutuse, sest Türi vald asub Järvamaal.
„Minu soov oli teha kindel otsus, et me läheksime ühte teed, aga paistab, et me seda veel ilmselt ei saa teha,” tõdes Käru vallavolikogu esimees Paul Sepp.
Praegu peab Käru ühinemisläbirääkimisi nii Rapla kui ka Türi vallaga. Samas on Rapla ja Käru vahele jääv Kehtna vald keeldunud arutama liitumist Rapla vallaga ja räägib läbi ainult enda territooriumi sisse jääva Järvakandiga. Järvakandi ja Kehtna liitumisel moodustuks enam kui 5000 elanikuga omavalitsusüksus, mis rahuldaks seadusega ettenähtud elanike arvu miinimumi kriteeriumi. Samas, kui Kehtna Raplaga ei ühine, jätab see ka Käru ja Rapla ühise piirita.
Rapla vald plaanib küll homme peetaval volikogu istungil teha Kehtna vallale uue ettepaneku läbirääkimisteks, kuid Sepa hinnangul ei jõua Kehtna sellele juba ajaliselt enam jaatavalt vastata, sest augusti lõpul või septembri algul peab liitumine olema kindel. Sepa sõnul ei jõua selle ajaga mingil juhul teha kõike, mida protseduur ette näeb – näiteks rahvale projekti tutvustada ja parandusi läbi vaadata. Samas seaduse järgi oleks Kehtnal aega Raplale vastata kaks kuud, mis omakorda annab võimaluse asjaga venitada.

Kädva küla tahab Kehtna valda
Käru vallavanem Elari Hiis põhjendas, miks tema hinnangul võiks Käru vald Raplale äraütlemise edasi lükata. Esiteks pole tema sõnul ei Rapla ega Türiga asjad veel selgeks räägitud. Samas soovib Raplaga liituda Kaiu vald, kelle Kehtna kõrvalejäämine jätab samuti Raplaga ühise piirita. Kaiu vallavolikogu esimees on saatnud haldusreformi Lääne-Eesti piirkondliku komisjoni esimehele kirja, kus küsib, mida teha. „Kui öeldakse selgelt ära, et ei ole võimalik Raplaga ühineda, sest ei ole ühist piiri, siis on selge, et meie jaoks on see teema lõppenud,” ütles Hiis.
Hiis lisas, et Kaiu kiri sisaldab ka viidet uuringule, et Rapla on Kaiu jaoks tõmbekeskus. Sama uuringu järgi on aga Kärule vähemalt sama suur tõmbekeskus Türi, tõdes Hiis.
Samal ajal on Käru valla servas asuva Kädva küla elanikud saatnud Käru ja Kehtna volikogule kirja, kus nad on väljendanud soovi liituda Kehtna vallaga.
„Ka see on asi, millele tuleks kuidagi reageerida,” ütles Hiis. Ta leidis, et võiks Käru valla ajalehe vahele panna ankeedid, kus elanikel on võimalik avaldada arvamust, kuhu liituda.
Ka saab vallavanema sõnul suve jooksul ehk selgemaks, kuhu tulevad piirkondade teise tasandi keskused, sest maavalitsused praegusel kujul 2018. aastal kaovad. Pakutud on, et piirkonna keskus tuleb Raplasse või Paidesse. „Arvan, et pigem tuleb Paidesse,” ütles Hiis.

Käru otsus on maakonnale ülioluline
Sama istungi alguses pidas volikogulastele ja Käru vallavalitsuse töötajatele ettekande Rapla maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Ülo Peets, kes kutsus üles tegema kaalutletud otsust. Ta viis läbi ka testi, millele vastamine tema sõnul rikastab mõtlemist.
„Olen siin tegelikult maakonna pärast,” tunnistas Peets. „Praegu on oht, et Rapla maakond kui suurem mõtteruum võib kaduda. Sellise väärtuse kaotsiminek tekitab ebakindlust. Kui selline väärtus on kord saavutatud, milleks saata seda prügikasti.”
Samas kiitis Peets väiksust ja ütles, et Eestile on alati olnud omased väikesed üksused. Ta tunnistas, et on küsinud mitmelt, sealhulgas haldusreformi vedavalt ministrilt Arto Aasalt, et mis siis ikkagi juhtub, kui Eestisse jääbki viisteist-kuusteist väikest valda suurte seas. Kõik on möönnud, et ega tegelikult ei juhtugi midagi, kinnitas Peets. Ta ei pidanud ka tõenäoseks, et rahva tahte vastu kedagi kuhugi liitma hakatakse.
„Teie otsus on maakonnale ülioluline,” ütles Peets. Ta tõdes, et kui keskuse tagamaast tükk ära kaob, siis nõrgeneb kohe ka keskus.

Jätkatakse augustis
Käru volikogu koguneb läbirääkimiste suuna teemat uuesti vaagima 4. augustil. Paul Sepp nimetas veel, et Peets kutsus testi täites ja üldse valikuid tehes üles usaldama oma kõhutunnet, intuitsiooni. Sepp tunnistas, et tema kõhutunne ütleb, et Raplaga liitumine tooks kaasa komplikatsioone.

Vivika Veski