Vallad suhtuvad Raplamaa suurvalla ideesse mitut moodi

0

Kaiu suhtub Juuru valla üleskutsesse maakonnasuuruse valla moodustamiseks positiivselt, Kohila vald soovib maakonnast ühineda vaid Juuru endaga.

Kaiu vallavolikogu ja Kohila vallavolikogu olid maakonnas viimased, kes arutasid Juuru valla tehtud ettepanekut alustada ühinemisläbirääkimisi omavalitsusüksuse moodustamiseks kogu Rapla maakonna piires.
„Meie vastus Juuru kirjale oli, et suhtume sellesse mõttesse positiivselt,” ütles Kaiu vallavolikogu esimees Sulev Viiron. „Tõdesime, et tänane vabariigi valitsuse algatatud haldusreform ei pruugi piirduda vaid miinimumsuurusega omavalitsuste tekkimisega. Usume, et kas juba lähiajal või siis hiljemalt paari-kolme aasta pärast liidetakse ka viietuhandelised omavalitsused suuremaks kokku.”
Samas tõdes Viiron, et maakonnasuuruse omavalitsuse tekkimiseks oleks vaja kõigi omavalitsuste jah-sõna, aga tulid ka ei-d.
Juuru ettepanekule on lisaks Kohilale eitavalt vastanud veel Märjamaa ja Vigala, kes soovivad liituda omavahel ja lisaks Kullamaa vallaga Läänemaalt, ning Järvakandi, kes ei taha Rapla maakonnast kellegagi kokku minna.

Vivika Veski
Loe pikemalt 8. juuni Raplamaa Sõnumitest