Eluvõõrus lõhub traditsioone. (V. Köster)

0
kuhnu

Jaan Viska.

Kuidas alustada juttu Kihnust kui aarete saarest. Teame ju, et alates 2003. aastast on maailma kultuuriruumi kuuluv Kihnu UNESCO nimekirjas. Kultuuriruumi harulduse põhjustavad kogukondlik elulaad, mitmed tavad, kihnu keel ja looduskeskkond. Kihnu elu sõltub paljuski ümbritsevast merest. Vigala valla Vängla küla kümnenda reisi aastapäev oli Kihnu kultuuris osalejate ringi laiendamine ja mis on peatähtis eriti noorpõlve sidumisel esivanemate kultuuripärandiga. Pärandkultuuri mõistet ei olnud 1999. aastal veel sõnaraamatus. Oma kodukoha pärandkultuuri uurimine, südamelähedaste objektide eksponeerimine on tähtis kodukoha vääristamiseks. Seda ei saa öelda ainult Kihnu kohta, Laikmaa üritus Vigalas näitas, kui kõnekalt on vaja säilitada ja mälus hoida objekte meie ümber.

Pikemalt loe 20. juuli Raplamaa Sõnumitest

Foto: Jaan Viska