Juuru taotles advokaadibüroolt haldusreformi kohta õiguslikku analüüsi

4
juuru vald

Juuru vald taotles advokaadibüroolt HansaLaw õiguslikku analüüsi selle kohta, kas käimasolev haldusreform on Eesti seadustega kooskõlas.

Juuru vallavolikogu esimehe Sirje Endre sõnul on eriti terava küsimuse all Põhiseaduse ptk 14 § 158 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2, 3 ja 15. Need räägivad omavalitsuse õigustest otsustada iseseisvalt küsimusi oma töökorralduse, arengukava ja piiride suhtes. Samuti võib tema sõnul olla nende kahe suure vastuolu kõrval veel üks riive, mida saab järeldada Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhjal.
Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas on kõige muu kõrval öeldud nii: Kohaliku omavalitsuse üksustega konsulteeritakse õigel ajal ja sobival viisil kõigi neid otseselt puudutavate küsimuste planeerimisel ja otsustamisel nii palju kui võimalik.
Endre ütles, et analüüsi tulemused loodetakse kätte saada juuli lõpus. Nendest tulemustest lähtuvalt plaanitakse ka edaspidist käitumist haldusreformi kontekstis. Endre ütles, et kui analüüsi tulemused peaksid näitama, et plaanitav reform läheb tõepoolest seadustega vastuollu, siis on Juuru vald valmis oma huvide kaitseks pöörduma kohtu poole.
Lõplikku otsust valla tuleviku kohta ei saa Endre sõnul teha enne, kui analüüsi tulemused käes on. Praegu on Juuru laual liitumisettepanekud Kohila, Kehtna ja Rapla vallalt.
Kolmapäeval, 29. juunil arutati Juuru vallavolikogu istungil veel teisigi haldusreformi murekohti. Näiteks käis vallavanem Margus Jaanson välja mõtte, et haldusreform ei põhine ühelgi arvutusel, mistõttu ei ole selge, miks 1500 elanikuga vald on halvem kui 5000 inimesega vald.
Teine mure, mida on välja käidud mujalgi ning korrati Juuru volikogus, on see, et väiksemate liitunud valdade inimestega ei pruugita uue suurvalla volikogus arvestada. Pole ühtegi garantiid, et väiksemate valdade esindajad jõuavad uues valimisringkonnas suurvalla volikogusse.
Istungi lõpetuseks ütles Juuru vallavolikogu esimees Sirje Endre, et tema hinnangul lõpeb haldusreformi tagajärjel omavalitsemine selle põhiseaduslikus tähenduses.
Vt ka  Margus Jaansoni arvamuslugu  „Pidada omavalitsust ehk korraldada oma kohapealset elu nii, nagu me soovime…“

Siim Jõgis / foto: Siim Solman
Loe pikemalt 6. juuli Raplamaa Sõnumitest

uuemad vanemad enim hinnatud
Ooberst
Külaline
Ooberst

Ei saa mitte vaiki olla. Seepärast kirjutan häid mälestusi kunagisest kultuurijuhist Ellen Hõbemägist. No oli kena naine!

külamees
Külaline
külamees

Mul on lihtsalt kahju Juuru toredatest inimestest, et neil on sellised üüratuma egoga isevalitsejad Endre ja Jaanson. Nende ja nendesuguste targutamine lõppeb sellega, et Juuru võidakse sundliita täiesti suvalisel suunal ja siis muidugi juba liitumisrahadeta. Küll on ikka häda, kui valda vaadatakse kui enda liivakasti kus võib oma egotrippe välja elada kuidas tahes ja millal tahes. Kahju,siiralt kahju!

Teadja
Külaline
Teadja

Aga kuidas saab nimetada võimekaks ja hakkamasaavaks omavalitsusust, kus juba vallaametnike palgad on sellised, mis ei kannata kriitikat, nagu näha, ei leiagi osadele ametikohtadele inimest.Siis ei saa ju hakkama! Siis pole ju kompetentsi.

Arvaja
Külaline
Arvaja

Vallavanema palka aga ikka jöuab pidevalt tösta,vaatamata sellele et teiste palgad nirud on. Ja ongi öige omavalitsused uhendada, sest uhes pisikeses omavalitsuses ju täiskohta/koormust ei olegi, rääkimata kompetentsist.