Teadurid soovitavad Viirika soo kaevanduse jääkvälja korda teha

0

Jääksoode korrastamise projekti käigus soovitavad teadurid teha korda ka Põlliku jääkvälja Viirika soos Kaiu vallas – eemaldada puid, paisutada vett ja külvata turbasamblaid.
Põlliku jääkväli on üks 19-st mahajäetud turbatootmisalast Eestis, mille Tallinna Ülikooli teadurid pakkusid välja korrastamiseks. Kokku korrastatakse 2000 hektaril mahajäetud turbatootmisalasid, mis ei ole looduslikult taastunud.
Eestis on pärast kaevandamist maha jäetud turbaalasid ehk jääksoid ligikaudu 80, kogupindalaga 9800 hektarit. Tegemist on peamiselt pärandiga nõukogude ajast.
„Lisaks maastike visuaalsele rikkumisele avaldavad jääksood keskkonnale otsest negatiivset mõju – mahajäetud turbakaevandusalad emiteerivad olulisel hulgal süsinikdioksiidi ja on äärmiselt tuleohtlikud,” selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus. Iseenesest taastub taimestik jääksoodes väga aeglaselt, sest alad on varem kuivendatud ega ole seotud teiste loodusaladega.
„Isegi 20 kuni 30 aastat pärast kaevandamise lõppu võib taimestik katta ainult mõne protsendi jääksoo pinnast, mistõttu on inimese sekkumine oluline,” tõdes Lõhmus.

Vivika Veski / foto: erakogu
Loe pikemalt 13. juuli Raplmaa Sõnumitest