Juuru lähebki haldusreformi vastu riigikohtusse

2

Juuru vallavolikogu otsustas 24. augustil toimunud erakorralisel istungil pöörduda riigikohtu poole taotlusega tunnistada kehtetuks haldusreformi seadus.

Tõuke sellisele otsusele andis advokaadibüroolt HansaLaw tellitud õiguslik analüüs, mis saadi kätte juuli lõpus. Selle kohaselt riivab elluviidav haldusterritoriaalne reform kolme seadust.
HansaLaw’lt tellitud analüüsi põhjal seisneb vastuolu Põhiseaduse peatükis 14 § 158 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2; 3 ja 15. Need räägivad omavalitsuse õigustest otsustada iseseisvalt küsimusi oma töökorralduse, arengukava ja piiride suhtes. Samuti leidis advokaadibüroo nende kahe suure vastuolu kõrval veel ühe riive, mida saab järeldada Euroopa kohaliku omavalitsuse hartast.
Juuru vallavolikogu esimees Sirje Endre ütles, et probleem on valdade sundliitmises. “Keegi ei ole teinud arvutusi, miks on 5000 elanikuga kohalik omavalitsus parem kui näiteks 1500 elanikuga,” ütles ta. 2016. aasta alguse seisuga elas Juuru vallas 1449 inimest. Taotluse kaugem eesmärk on Endre sõnul see, et Juurul oleks soovi korral võimalus jääda haldusreformi käigus iseseisvaks vallaks. Riigikohtusse pöördumisega loodetakse saavutada olukord, kus volikogul on võimalus soovi korral teiste piirkondadega mitte liituda ning jääda praegustesse piiridesse.

Samal istungil otsustas Juuru volikogu vastata eitavalt Rapla valla ettepanekule alustada liitumisläbirääkimisi.

Siim Jõgis / foto: Alice Võsu
Loe pikemalt 31. augusti Raplamaa Sõnumitest

uuemad vanemad enim hinnatud
Arvamus
Külaline

Juuru volikogu tegutseb kohaliku rahvaga läbi rääkimata. Nimelt ei ole korraldatud uhtki kusitlust rahva hulgas, vörreldes Kaiuga, kus korraldati mitu kusitlust.Volikoguväliste arutluste tulemusena ihkavad Järlepa ja Pirgu piirkonnad Kohilat aga Juuru osapool Raplat.Kusitluste tegemata jätmine näitab omavalitsuse ametiisikute omavoli ja taotlust jääda edaspidigi oma senisele ametipostile “Naabriplikat” mängima.

???
Külaline
???

Kaius tehtud küsitlus? Keda küsitleti? Poe esiseid jõmme?