Lihtsad lahendused pole alati lahendused

0

Maanteeameti peadirektor on majandus- ja kommunikatsiooniministri vaikival heakskiidul teavitanud Eesti avalikkust ümberkorralduskavast, mille sisuks on avalike teenuste ja töökohtade koondamine Mandri-Eestis nelja keskusesse.

Peadirektori selgituste kohaselt hoitakse selle ümberkorraldusega kokku 850 000 eurot aastas, likvideeritakse korruptsioon, tõstetakse teenuse kvaliteeti ja keskustesse tööle jäävate ametnike palkasid, parandatakse liiklusohutust ja eksamineerijate kvaliteeti, likvideeritakse järjekorrad ning suurendatakse ameti efektiivsust. Lihtne ja geniaalne!?
Raplamaa elanikele tähendavad ümberkorraldused, et sõidueksameid tuleb sooritada Tallinnas, Pärnus või Rakveres ning seal hakkavad õppesõidutunde korraldama ka autokoolid. See suurendab juhiloa taotlejate rahalisi kulutusi ja ajakulu ning suurendab autokoolide tasusid. Töö ja õppimise kõrvalt autokoolis käimine muutub ka korralduslikult keerulisemaks.
Lühidalt tähendab see, et väljaspool nelja keskust elavad inimesed ja tegutsevad autokoolid seatakse ebavõrdsesse olukorda ja nende võimalused juhilubade taotlemisel ja koolitamisel halvenevad. Maan­teeameti ümberkorralduskava annab selge konkurentsieelise nelja keskuse autokoolidele ning võib viia autokoolide sulgemiseni maakonnakeskustes, mistõttu koonduvad ka need töökohad maapiirkondadest keskustesse.
Eestis tegutsevad kutseõppeasutused, kus mõne eriala õppekava kohaselt korraldatakse ka sõiduõpet. Need koolid peavad oma õppetöö ümber korraldama ja taotlema haridus- ja teadusministeeriumilt täiendavat rahastamist seoses suurenevate kulutustega. Rahalise kokkuhoiuga jagatakse kulutused lihtsalt ümber

maapiirkondade elanike ja autokoolide (ka kutseõppeasutuste) õpilaste taskutesse.
Maanteeameti peadirektor väidab elutargalt, et linnastumise vastu ei ole võimalik võidelda mistahes administratiivsete otsuste või tegudega. Aga peadirektoril tundub puuduvat kogemus, et vastupidine on küll võimalik ja linnastumisele on võimalik kaasa aidata administratiivsete otsuste ning tegudega, mille ehedaks näiteks on maanteeameti ümberkorralduskava.
Ümberkorralduste osas kriitiliselt meelestatud inimeste teadmised olevat pärit minevikust ja täna olevat ka riigiametitel ja organisatsioonidel hoopis uued väljakutsed.

Helir-Valdor Seeder, Riigikogu aseesimees, põllumajandusminister 2007-2014

Loe pikemalt 17. augusti Raplamaa Sõnumitest