Nüüd on kindel: Raplat juhib Kalle Toomet neljaliikmelise vallavalitsusega

0
Kalle Toomet

Mariliis Vest.

Eilsel Rapla vallavolikogu erakorralisel istungil määrati Rapla uueks vallavanemaks senine abivallavanem Kalle Toomet, kes otsustas valitsemist jätkata neljaliikmelise vallavalitsusega. Abivallavanemat esialgu vallal ei ole.

Reformierakonna esitatud Kalle Toomet oli ainuke vallavanema kandidaat. Hääletusest võtsid osa kõik volikogu kakskümmend viis liiget. Otsuse jõustumiseks vajas Toomet vähemalt 13 häält. Salajase hääletuse tulemusena sai Toomet 21 häält, kehtetuid sedeleid oli 4, mis tähendas, et uus vallavanem määrati ametisse enamuse otsusega.

Kohe pärast ametisse määramist tegi Toomet ettepaneku jätkata valla juhtimist senise viieliikmelise vallavalitsuse (st lisaks vallavanemale) asemel neljaliikmelisena: vallavanem ning kolm vallavalitsuse liiget. Eelnõust võeti välja abivallavanema (seni kuulus vallavalitsuse koosseisu) rida põhjusel, et sobivat kandidaati ei ole veel leitud. Uue abivallavanema leidmiseks korraldatakse konkurss.

Lisaks tegi Toomet volikogule ettepaneku välja vahetada kõik vallavalitsuse liikmed, mis sai enamuse otsusega ka kinnitatud. Rapla uuteks vallavalitsuse liikmeteks on eraettevõtja ning endine Kehtna vallavolikogu esimees Karl Tamme, Rapla Arendus- ja Ettevõtluskeskuse projektinõustaja Reelika Vaabel ning eraettevõtja ja Rapla vallavolikogu endine liige Hans Liibek. Vallavalitsuse liikmete kohalt taandati haridusnõunik Tiina Roosimägi, sotsiaalnõunik Inna Tamm, arendusnõunik Herkki Olo ning finantsjuht Küllike Orul. Nõunikutena jätkavad nad oma tööd vallas.

Foto: Siim Solman