Keskkonnaameti Rapla kontor majutab ka valdkondlike büroode ja naaberregiooni töötajaid

0
keskkonnaamet

Keskkonnaameti Raplamaa kontor jätkab struktuurimuutuse järel täpselt samade töötajatega, kellest aga osal on uus otsene juht või tööülesanded mujal piirkonnas.

Oktoobrist läks keskkonnaamet üle uuele juhtimismudelile, mille eesmärk on peadirektor Andres Onemari sõnul avalike teenuste kvaliteedi ühtlustamine ja parandamine. Amet jätkab senise kuue regiooni asemel kolmega – Lääne, Lõuna ja Põhja regiooniga. Põhja regiooni kuuluvad Harju, Järva, Ida- ja Lääne-Viru maakond, Lõuna regiooni Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru, Valga ja Viljandi maakond ning Lääne regiooni jäävad Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakond. Raplamaa kuulub seega nüüd Lääne regiooni, mida juhib Sulev Vare. Varem kuulus Raplamaa Harju-Järva-Rapla regiooni, mida juhtis samuti Sulev Vare.

Vivika Veski / foto: Siim Solman
Loe pikemalt 12. oktoobri Raplamaa Sõnumitest