Raplas oli esimene ühinemisläbirääkimiste teemaline rahvakoosolek

0

Kaiu, Raikküla ja Rapla valla ühinemislepingu eelnõu ja selle lisad on alates 27. oktoobrist kuni 17. novembrini avalikul väljapanekul. Samal ajavahemikul toimuvad kogukonnakeskustes avalikud arutelud ja rahvakoosolekud.

Esimene Rapla ühinemispiirkonna haldusreformi teemaline rahvakoosolek peeti 3. novembril Rapla kultuurikeskuses. Koosolekul tutvustati Kaiu, Raikküla ja Rapla valla ühinemislepingu projekti ja selle lisasid ning vastati küsimustele. Suhteliselt vabas õhkkonnas arutleti ühinemisläbirääkimiste ja tulevase uue omavalitsuse teemal. Esimesel Rapla ühinemispiirkonna rahvakoosolekul osalesid ka Kaiu ja Raikküla volikogu esimehed ja vallavanemad.
Koosolekul rõhutati, et ühinemisega moodustub terviklik uus omavalitsus, millel on suurem mõju piirkonna elu korraldamisel ja arengu kavandamisel. Eraldi teemana oli koosolekul jutuks uues vallas kavandatavad investeeringud ja arenguprojektid. Vabatahtliku ühinemise korral saavad omavalitsused ühinemistoetust, mida on võimalik kasutada ka otsefinantseeringuteks või projektitoetuse omafinantseeringuteks.

Silvi Ojamuru / foto: Siim Solman
Loe pikemalt 9. novembri Raplamaa Sõnumitest