Vinge, et juhtub ka imesid – isegi ELiit jääb võimutsemisega vahel jänni…

0
metsallik

Lahkus president, kes veel suvel soovis oma valitsemisaja lõpus kolme eesrindlikku pööret meie rahvale: et vallad ühineksid, et sularaha võiks käibelt kaduda ja et NATO väed koguneksid meie maale. Lisaks veel, et presidendiks pandaks samasugune rahajünger nagu ta isegi.

Öeldakse, et amet ei riku meest, kuid näitab selgesti, kelle laulu sa laulad, kes/kus on sinu tegelikud leivaisad. Ja see ei ole mitte Eesti rahvas, kelle teenistuses ollakse. Üht vaba rahvast ei tohi (ei saa) raha kaudu kontrollima hakata.
Uskumatu ime on seegi, et too Rail Balticu rahandusvolinik, keda vägisi presidendiks panna taheti ja kes valimised ära rikkus, jäi võimutsemisest kõrvale. Mul on hetkel natuke hirm uue presidendi pärast – et need rahandusvolinikud teda kiusama ei pääseks.
Omamoodi ime, uskumatu, on ka ühe päevaga tekkinud uus valitsus. Kas keeravad näo veidigi oma rahva poole? Kas oskavad leida nutikaid ja tarku lahendusi? Veel on ju võimalik teadlik ääremaastamine peatada, kas nad taipavad seda? Veel on võimalik RB juhtida olemasolevatele rööbastele! Veel on võimalik, sama kähku kui uus valitsus tekkis, haldusreform ära teha – kogu Eestile 15 suurt valda ja väikesed osavallad, kui hästi toimivaid omavalitsusi tõesti ümber nimetama peab. Ju kuidagi peab õigustama rahva raha eest 20 aastat jahumist ja segaduse tekitamist.
RMK reform on hea näide kohapealse vastutuse hävitamisest ja mõistliku metsanduse lõpetamisest. Meie elukeskkonna kahjustamine ei ole kellegi asi. Kui uus valitsus ettevõtetele tulumaksu tekitab, peaksid metsased maavallad saama oma territooriumilt loodusvarade kasutamise tulumaksu oma bilanssi, sealhulgas RMK metsa eest. Veel on võimalik Põllumajanduse Represseerimise ja Inkvisitsiooni Amet – PRIA – korrale kutsuda. Miinusarved on ennekuulmatu, uskumatu ülekohus! Veel on võimalik homod seadustest välja jätta. Veel on võimalik saada vastutajaks omal maal. Selleks, et külalapsed saaksid käia lähedal koolis, pole vaja suuri investeeringuid. Selleks, et naised saaksid kodu lähedal sünnitada, pole vaja suuri investeeringuid. Kas juhtub ime? Kas keeratakse nägu rahva poole? Peatatakse maaelu hävitamine?
Igasugune kohaliku valitsuse kaugenemine rahvast on võrdne vastutuse kaugenemisega. Võim koondub kõrgele lukustatud uste taha, väikese kildkonna kätte, kelle jaoks rahvas on tülinaks. Selle asemel, et rahva/tootja/ettevõtja käest nõu küsida, mängitakse „töötegemist“, tekitatakse prohmakaid, eluvõõraid otsuseid, mis sobivadki inimvaenulikele süsteemidele. Selles valguses on positiivne ka brittide Brexit – samuti uskumatu ime. Vastutus ja otsustamine, oma elu korraldamine tuleb brittidele palju lähemale. Vaatan siin oma ümbruse rabadetaguseid kolkakülasid, need olid kunagi eraldi vallad, otsustamine ja oma santide eest vastutamine toimus kohapeal ausalt ja õiglaselt.
Mässatakse siin praegu president Ilvese talu investeeringuga ning tuntakse kaasa, et ta vaeseke pidi suured laenud võtma, enne kui EAS-i toetuse sai. Aga nii toimub ju kõikjal kõigiga – ka külamajade ja suurtes miinustes põllumeeste investeeringutega. Kusagilt on vaja enne vahendid leida, et põllumehed saaksid EÜ nõudeid täita. Kui järelkontrolli käigus selgub, et näiteks kuivatisse on ajutiselt sisse sõitnud kombain, nõutakse kogu toetus tagasi, kuna ei kasutata sihipäraselt. Isegi RB toetus saabub alles siis, kui raudtee on viimse jupini vastavalt plaanile valmis, ja kui on tehtud muudatusi, võib toetusest ilma jääda.
“Muudatused“ on enamasti igal tasandil loogilised, inimlikud, vajalikud, mõistetavad. Ainult kontrollidele on nagu ikka võim pähe hakanud (peavad nad ju oma palka õigustama), võimalus juuksekarv lõhki ajada. Toetusega peibutamisel on jutt ilus, kuid tegelikus elus kujuneb omavastutuse kulu 3 korda suuremaks kui lubatakse, kuna… Kogu Euroopa Liidu toetuste süsteem on pankade lõa otsas, peab pankadele tulu teenima. Ka väike külaselts, kes korrastab oma külamaja, peab leidma vahendid ehitamisele lisaks, et panga protsente pikaajaliselt tasuda, mis muudkui suurenevad kontrollijate absurdsete nõudmiste täitmiseks.
Näiteks Vahastu kivikiriku katuse kulude toetus venis pool aastat edasi – tuletõrje veevõtukoha „puuduste” tõttu, olgugi et ümbruskonnas on palju lähemal hulga tiike. Aga pank muudkui teenib… ja ullike, kes toetust küsis, muudkui maksab!
Kui haldusreformi juurde tagasi tulla, siis maa administratiivjaotus – valdade piirid – on tekkinud ju looduse järgi – rabade paiknemise, muinasaegsete liikumisteede jne järgi. Seal ei ole inimeste arvuga (5000) midagi pistmist! Ei pea vaatama koloniaal-Euroopa tekitatud piire Aafrikas ja Ameerikas, kus sirge piirjoon on tõmmatud üle põliselanike kotuste, nagu praegu RB-ga tahetakse jälle teha.
Ning see ühesugune luuletus, mis 20 aasta jooksul on kohalikule omavalitsusele-vallajuhtidele pähe õpetatud, et nad seda ise ka uskuma on hakanud (nagu üks kõrberahvas, kellele 40 aastat sisendati, et nad on väljavalitud rahvas ja jäidki lõpuks seda uskuma), et inimeste jaoks ei muutu midagi, et teenused jäävad alles, kõlab sama õõnsalt, nagu kõlas „Euro hinda ei kergita!“. Jah, hinnad läksid ju väga pisikeseks.
Praegunegi haldusjaotus on rahvast liiga kaugel olnud, peaks minema lähemale. Viimasel oma vabariigi ajajärgul on kolkakülad olnud ääremaastatud, n-ö areng on toimunud siiski linnas. Omavalitsuse lähemale minek rahvale, külale ei nõua suuri investeeringuid. See oleks tõesti suur ime, kui suurusehulluse teerull peatuks!

Eha Metsallik