Kohila ja Juuru vald alustasid läbirääkimisi ühise omavalitsuse moodustamiseks

11

26. mail 2015 tegi Kohila vallavolikogu Juuru ja Kaiu vallale ettepaneku ühise omavalitsuse moodustamiseks. 27. aprillil tegi Kaiu vallavolikogu otsuse lõpetada Kohila vallaga läbirääkimised ühise omavalitsuse moodustamiseks.
22. detsembril 2016 vastas Juuru vallavolikogu omapoolse ettepanekuga Kohila vallale ühise omavalitsuse moodustamiseks. Seega on Kohila ja Juuru valla volikogud väljendanud soovi ühise omavalitsuse moodustamiseks.

Kohila vallavolikogu, tuginedes mõlema valla soovile ühise omavalitsuse moodustamiseks ja läbirääkimiste kiireks ning efektiivseks läbiviimiseks, moodustas 27. detsembril neljaliikmelise ajutise komisjoni Juuru vallaga ühinemisläbirääkimiste pidamiseks.  Komisjoni ülesandeks on ühinemislepingu eelnõu väljatöötamine.

Kohila vald palub Rapla vaavalitsusel ja haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlikul komisjonil arvestada Kohila ja Juuru valla sooviga ühise omavalitsuse moodustamiseks ning anda täiendavat aega vajalike toimingute läbi viimiseks.
Jaanus Kõrv

uuemad vanemad enim hinnatud
hindaja
Külaline
hindaja

Kokkuvõtteks: 1. Kohila on piisavalt suur, et olla eraldi nii Rapla- kui Harjumaal 2. Kaiu-Juuru, Kehtna ja Järvakandi (linn) võinuks kokku minna üheks Rapla vallaks. Aga valiti protsessimise tee… 3. Märjamaa ja Vigala suutsid teha ratsionaalse, ajaloole ja tänasele reaalsusele tugineva (kuigi paljudele valusa) otsuse.

E.Vilde varjus
Külaline
E.Vilde varjus

Eks see Juur vald siis tükkideks läheb. Imelik, et meie valla juhid nii kaua mökutasid. Osa Juurust tahtnuks Raplaga liituda. Las see Järlepa ja Härgla kant siis Kohilaga liitunud. Kaiul ju Raplaga ühine piir puudub. ühinemise leping alla kirjutatud ja riigi esindaja kinnitas, et see ka liidetakse. Vahele jääb üks osa Juuru valda, mis siiski kaob.

juurukas
Külaline
juurukas

Miks Juuru valla inimesed ei saanud otsustada kellega ühineda? Kogu aeg raiuti ise ja ise saab vald hakkama kuni viimasel päeval vallalehest selgus, et salaja Kohila ukse taga kraabitud.

Juurukas1
Külaline
Juurukas1

Millal oli see aeg, kuna volikogu midagi oma rahva käest küsinud on – ah?

juurukas12345
Külaline
juurukas12345

13. oktoobril 2016 kell 19 toimus Mahtra seltsimajas rahvakoosolek “Räägime haldusreformist” – kohal olid volikogu liikmed, vallavalitsuse töötajad, külalised Rapla vallast ja kolm vallakodanikku.

selge
Külaline
selge

ehk siis mingit küsitlust pole olnud.

juurukas12345
Külaline
juurukas12345

Selge on see, et vallakodanike huvi, vähemalt avalik ja selgelt väljendatud on olnud nullilähedane.

elanik
Külaline
elanik

Kas kutsuti küsitlusele, mille näeb ette “Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord”?

juurukas 21
Külaline
juurukas 21

Olnuks Mahtrasse koosolekule kutsutud pealkirja all- KELLEGA ÜHINEDA – tulnuks ka palju rahvast kohale. Aga lihtsalt mulaajamise koosolekule ei tahtnud keegi minna, sest lihtsalt mula aetakse nagunii päevast-päeva.

Rong on läinud
Külaline
Rong on läinud

29.dets.AK uudistes ütles minister ,et nendel omavalitsustel kellel on ühinemisleping alla kirjutatud 31.dets 2016.a. seisuga on kõik tingimused täidetud,kellel seda ei ole, lähevad sundliitmisele. Pikendust vabatahtlikuks liitumiseks ei anta kuna seadus seda ette ei näe.

Juuru
Külaline
Juuru

To Rongijuhile Vaat rongiga on see asi, et kui üks läheb , siis teine tuleb …, ikkagi on asi rööbastel ja saab sõita kahte suunda – suuna peab ise valima! Hääd uut aastat!