Maavalla Koda taotleb raielubade peatamist kaitsealusel Paluküla Hiiemäel

2

Valtu Spordimaja taotleb luba raietöödeks Paluküla Hiiemäel Rapla maakonna Kehtna vallas. See toimub olukorras, kus muinsuskaitseametis on pooleli muinsuskaitseala uute piiride kehtestamine ja keskkonnaministeeriumis Kõnnumaa looduskaitseala uue kaitse-eeskirja menetlus. Samuti on pooleli haldusreform ja muinsuskaitseseaduse muutmine, millega kavandatakse loodusliku pühapaiga kui omaette mälestise liigi kehtestamist.
Sellega seoses on Maavalla Koda ja Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing esitanud keskkonnaministeeriumile taotluse metsaraie loa andmise peatamiseks ja metsaraie keelamiseks Paluküla hiiemäel. Nõutakse loodusliku pühapaigaga arvestamist tegevuste kooskõlastamisel. „Soovime, et looduslikku pühapaika käsitletaks terviklikult ning mälestisel ja kaitsevööndis seatud kaitsemeetmeid rakendataks ka ülejäänud osas looduslikus pühapaigas,“ on öeldud taotluses. Taotletakse metsateatiste menetlemise peatamist kaitse-eeskirja uuendamise ajal, arvestades võimalikke muutusi kaitsekorras ning enne mälestise uute piiride kehtestamist vastavalt muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu ettepanekule. Raiet peavad Maavalla Koda ja Seltsing võimalikuks suusaradade äärest, kui puud võivad ohustada mäel sportivaid inimesi.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda / foto: Siim Solman
Loe pikemalt 7. detsembri Raplamaa Sõnumitest

uuemad vanemad enim hinnatud
Rene
Külaline
Rene

Kui hiiemäel kedagi ei ole kas siis võib selle lagedaks raiuda?Hiiemägi kui selline on kogu meie rahva omand ja kahju küll kui ta selliste inimeste elupaigas asub kes seda hävitada soovivad ainult selleks,et neil lõbus oleks või kellegil nagu alati rahapakk terendamas.Eks sõida siis neist memmedest ja taatidest üle kes seal vahest käivad kulla mees,sinu vanemad nad vist ei ole…..ma küsiks jällegi kaua võib,ehk jätaks selle mäe ükskord rahule,mis?

Jaanus
Külaline
Jaanus

Kaua see hiie jama kestab? Kus need sajad maavalla koja inimesed on ja kas neid üldse on? Kehtna vallale soovin et nad läheksid selle spordikeskuse arendamisega julgelt edasi.Kas tõesti on see tähtsam et paar taadut ja mõni memm saavad seal oma puud kumardamas käija. Ja ega praegugi ei sega keegi neil seal oma riitusi läbi viia.Miks peaks Raplamaa inimesed käima talvel ei tea kus suusa ja kelgu sõitu nautimas. Üks tähelepanek veel.Käin talve pea iga päev Palukülas suusatamas (kui ilma on)ja niisama looduses ei ole mina kuskil seal suusaradade ligidal lumes tallatud radasid näinud(mis annaks märku et kuskil hiiemäel käiks… Read more »