Juuru taotleb raha koolihoone põhikoolile sobivaks ehitamiseks

0

Juuru vallavalitsus on esitanud taotluse põhikoolivõrgu korrastamise meetmesse, mille nõuded näevad ette koolide kasutuses oleva pinna vastavusse viimist kehtestatud nor­midega.

31. märtsist kuni 30. juunini eelmisel aastal sai esitada taotlusi Innove meetmesse „Koolivõrgu korrastamine“. Kokku laekus kolmkümmend neli ettepanekut kogu Eestist. Teiste hulgas taotles Juuru vallavalitsus meetmest toetust Juuru Eduard Vilde kooli korrastamiseks. Toetust saab kasutada selleks, et viia koolimajad vastavusse õpilaste arvu langusega vähendamaks kulutusi taristule. Meetmest toetatakse olemasoleva õppehoone rekonstrueerimist, uue õppehoone ehitamist, õppehoone sisustamist, õppehoone või selle osa lammutamist.
Pärast ettepanekute nõuetele vastavuse kontrolli ning hindamist valikukomisjonis moodustatakse pingerida ning esitatakse vooru eelarve piiresse jäänud ettepanekute ulatuses investeeringute kava eelnõu valitsusele kinnitamiseks. Investeeringute kava sooviti kinnitada novembris, kuid tulemused on tänaseni teadmata.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman
Loe pikemalt 4. jaanuari Raplamaa Sõnumitest