Oma pärimuskultuuri tuleb õppida esmalt ise tundma

0

Möödunud neljapäeval, 5. jaanuaril istus Rapla maavalitsuses koos pärimuskultuuri ümarlaud, et arutada üheskoos, kuidas maakonna pärandit tutvustada, millist koostööd teha ja milliseid samme astuda selles suunas, et oma kultuuriruumi ja selle eripära selgemalt määratleda.

Kohtumine oli jätk juunis toimunud ümarlauale, kus alustati maakonna pärimuskultuuri alaste tegevuste kaardistamist ja võimalike koostöövormide otsimist. Toimunud arutelude raamiks on Kesk-Eesti kultuuriruumi idee, mida koostöös Järva maakonnaga on viis aastat arendatud.
Rääkides pärimuskultuurist peame silmas traditsioonilisi käsitööoskusi, rahvamuusikat, kohapärimust ja kodulugu, rahvakalendritavasid, muistendeid, muinasjutte ja muud suulist folkloori, esemelist pärandit ja kõike seda, mida saame laiemalt nimetada oma esivanematelt päritud  teadmiseks ja oskuseks.
Ümarlaua põhiküsimuseks oli see, kuidas seda pärandit kaasajal paremini nähtavaks ja kättesaadavaks teha ning kuidas tugevdada valdkonna­sisest koostööd.

Mari Tammar, Rapla maakonna rahvakultuurispetsialist / foto: Siim Solman
Loe pikemalt 11. jaanuari Raplamaa Sõnumitest