Mis saab Kodila koolist ja lasteaiast?

6

Rapla vallavolikogul seisab lähikuudel ees otsuse tegemine, mis määrab Kodila põhikooli ja lasteaiarühma tuleviku.

Kodila põhikooli tulevikust on olnud juttu juba 15. detsembril toimunud Rapla vallavolikogu hariduskomisjoni koosolekul, kus on arutatud valla 2017. aasta eelarvet. Volikogu liikme Alar Mutli küsimusele, kas eelarvesse on arvestatud kulud, mis kaasnevad Kodila põhikooli planeeritava sulgemisega, on valla finantsjuht Küllike Orul vastanud, et rahalised vahendid selleks on eelarves olemas ja täpsemad arvestused (koondamisraha) tehakse pärast otsuse vastuvõtmist.
Rapla vallavalitsuses oli Kodila põhikooli teema päevakorras 16. jaanuari istungil. Protokollist nähtub, et valla haridusnõunik Tiina Roosimägi tegi istungil ülevaate volikogu hariduskomisjonile esitatavast eelnõust, mis näeb ette, et Kodilas säiliks vaid lasteaiarühm, mis aga ei tegutseks vallavalitsuse hallatava iseseisva asutusena, vaid oleks mõne teise haridusasutuse filiaal ehk täpsemalt on kõne all Alu lasteaia-algkooli ümberkujundamine. Vallavalitsus otsustas, et toetab põhimõtteliselt esitatud eelnõu ning on nõus selle esitamisega volikogu hariduskomisjonile aruteluks.
19. jaanuaril toimunud vallavolikogu hariduskomisjoni koosolekul oligi päevakorras Kodila põhikooli ja Alu lasteaia-algkooli ümberkorraldamine Alu kooliks. Haridusnõunik tutvustas komisjoni liikmetele ettevalmistatud eelnõu, mille kohaselt on kavas lõpetada Kodila põhikooli tegevus ja liita Kodila lasteaiarühm Alu lasteaia-algkooliga alates 1. juulist 2017 ning et Alu lasteaialt-algkoolilt on tulnud algatus nimetada asutus ümber Alu kooliks.
Eelmisel nädalal oli Kodila põhikoolis vallaametnike ja põhikooli õpetajatega koosolek, kus tutvustati samuti esitatavat eelnõu ning selgitati, et kõik õpetajad koondatakse selle aasta 1. juulil. „Üle ei viida kedagi, antakse võimalus kandideerida. Avanemas on ka uus turg riigigümnaasiumi näol ning õpetajaid saaks rakendada väikeklasside juures,“ selgitas Rapla vallavanem Kalle Toomet õpetajate võimalusi tulevikus. Lähiajal on plaanis kohtumine ka kooli hoolekogu ja koolis õppivate laste vanematega.

Ilvi Pere sõnul on põhikooli sulgemine olnud juba pikka aega õhus ja see on kõigile arusaadavalt loogiline samm. Samas ütles ta, et kuni volikogu pole hääletanud, ei ole ka otsus tehtud.

Stina Andok / foto: Siim Solman
Loe pikemalt 1. veebruari Raplamaa Sõnumitest

uuemad vanemad enim hinnatud
arutleja
Külaline
arutleja

See sündmus on haldusreformi algõieke. Tegelikult pole olemas inimest, kes teaks:mis sellest haldusreformist edasi saab.Nii peaminister kui ka haldusüksustejuhid räägivad rahvale küll saab teil hea elu olema pärast riigireformi. See on rahva lollitamine ja enda rahustamine.Minu nägemuse järgi suletakse kõikjal riigis endistes väikevaldades koolid ning arendatakse tõmbekeskuste haridusasutusi. Nii ka Raplas, sest põhikoolid vajavad täituvust ning majanduslikult pole kasulik pidada armsaid väikekooli.Loomulikult toimub valla kaugematest punktidest inimeste vool keskusesse, sest teenused kaugenevad inimesest. Tunduvalt suurenevad vallavalitsuse koosseis, (mis toimub juba praegu) ja valitsemisekulutused suurenevad hüppeliselt ning lõpptulemuseks saame veelgi suuremad riigikulud kui antud ajahetkel, inimeste heaolu halveneb. Kulutused haldamiseks ei… Read more »

Vaatleja
Külaline
Vaatleja

Selle asja nimi on ääremaastumine ja selle tekitab Rapla valla pikaajaline keskendumine Rapla linna prioriteetidesse. Arengukavas terviklikkus puudub juba alates 2002 aastast mil Rapla ühendati. täna kiidavad Rapla juhid üksteise võidu, kuidas see oli õige otsus – oligi,see oli aja märk, kuid sisuga jäi täitmata see ühinemisjärgne Rapla valla areng. See kaotas kohapeal usalduse ja inimesed hääletasid jalgadega!!Täna räägivad Rapla vallajuhid ja ametnikud , kuidas Kaiu ja Raikkülale lisaks peaks veel mõne enda külge rabama, et küll siis neil kõigil hakkab hästi minema – halleluuja – ! Unustage ära, see on nagu Eesti liitumine EU ga, kus osteti endale ilusat… Read more »

Sirje
Külaline
Sirje

Kurb on tõdeda, et jälle saab ühe koolimaja aeg otsa. Iga esimesse klassi minev, väikene tüdruk ja poiss unistavad sellest, et käia oma kodu lähedal asuvas koolis. Lapsel on suur hirm minna ära kodunt kaugele, päris võõraste sekka. Kodukoolis aga ootavad teda ees juba ammu tuttavaks saanud lasteaiakaaslased ja mängusõbrad koduõuest. Nii me külaelu hääbubki ja alles jäävad vaid pensionärid, noored aga suunduvad peredega ikka sinna, kus kool ja töökoht lähemal on. Aga valitsuses taotakse rusikatega rindu ja hõisatakse, et näete, kuidas meie hoolitseme oma sirguva põlvkonna eest. Kahjuks näeme me aga igapäev just vastupidiseid tulemusi. Suurtes koolides on suuremad… Read more »

Mina ka
Külaline
Mina ka

Otsuseid teevad ikka lapsevanemad, kes viivad lapsed mujale. Aga see on ju nende õigus kujundada oma lapse elu. Kui nelja klassi peale on 7 õpilast, siis kui tõenäoline on see, et leiad endale sõbra? Kui mõnus on õppida liitklassis? Kuidas toimub huvitegevus 7 erinevate huvidega lapse puhul? See on ju individuaalõpe siis. USAs on kõik harjunud, et juba 4-aastane istub hommikul koolibussi ja veedab päeva koolis. Kui inimene ei taha enam elada maal, rajada oma kodu sinna, kuhu kunagi NLKP otsustas rajada kolhoosi või sovhoosi, siis on see tema õigus ja vabadus. Nii muutubki maailm, sest on palju rohkem võimalusi… Read more »

Kristiina
Külaline
Kristiina

Minu arvamus sellest kõigest. Ääretult kurb on, et sulgeme väiksed koolid! Parem loome väikestesse kohtadesse töökohti mis kutsub inimesi tagasi sinna. Saan aru , et tänapäeval inimesed otsivad linnas pigem eluaset ja töökohti mis võimaldaks paremat elu ning maal pole nn kasulik luua töökohti..Siiski on palju maainimesi kes tahaks, et elu maal kestaks edasi. Olen ehk naiivne ja usun imedesse! Kodila koolist on nii kahju, olen ka mina seal koolis käinud. Kurb on vaadata kuidas elu igalpool hääbub! Ehitame, aga suured kortermajad ja lõpuks pole Eestis ühtki põllumaad ega selliseid väikseid koole. Kurb! 1

Aive Kalamäe
Külaline
Aive Kalamäe

Tule maale elama!, kurvaks teeb see lause…, kui tuleb linna tagasi minna! 1