Juurulased ei pooldanud Rapla vallaga ühinemist

2

21. ja 22. mail viis Rapla maavalitsus Juuru vallas läbi elanike küsitluse seoses Vabariigi Valitsuselt saadud ettepanekuga moodustada Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valla ühendamise teel uus Rapla vald. Enamik Juuru inimesi ettepanekut ei toetanud.

Juuru valla elanikelt küsiti teist korda toimunud rahvaküsitluses: „Kas toetate Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valla ühendamist Rapla vallaks?“ Oma arvamust said inimesed avaldada kahes küsitluspunktis: Juuru rahvamajas ning Järlepa haridus- ja kultuurikeskuses HAKUKE. Lisaks oli võimalik küsitluses osaleda elektrooniliselt.
Küsitlusnimekirja oli kantud 1203 Juuru valla elanikku, kellest oma arvamust avaldas 221 (18,4%). Vastanutest 140 käisid hääletamas küsitluspunktides, 81 elanikku avaldasid arvamust e-küsitluse teel. Elanike küsitluse tulemused näitasid, et 155 vastanut ehk 70,1% ei pooldanud ühise Rapla valla moodustamist ning 66 vastanuist ehk 29,9% pooldasid.

Mariliis Vest / foto: Siim Solman
Loe pikemalt 24. mai Raplamaa Sõnumitest

uuemad vanemad enim hinnatud
Juurukas
Külaline
Juurukas

Eks Juuru inimesed juba teavad,et Juuru isandad on end juba möödunud aastal täielikult auti mänginud ja et valitsuse otsus Raplaga ühinemiseks on pöördumatu (ehkki veel löplikult kinnitamata), siis ei mindudki hääletuskasti juurde enam “vilte kulutama”! 10

miks
Külaline
miks

on pealkiri eksitav? 1203-st hääletamisõigusega isikust ei pooldanud ju tegelikult Raplaga ühinemist 155 hääletajat. 12 5