Sõerumäele tahetakse luua veekogu ja puhkekeskus

1

Möödunud reedel, 28. aprillil algatas Rapla vallavolikogu detailplaneeringu, mille kohaselt asutakse Sõerumäele rajama tehisveekogu ja puhkemaju.

Sõerumäe maaüksus, mis piirneb Sõerumäe-Alu tee, Rapla ümbersõidu, Sika maaüksuse, Krantsi maaüksuse ja Vigala jõega on suures ulatuses põllumaa, kus maakatastri andmetel on haritavat maad ligi 3 ha. Detailplaneeringuga nähakse ette jõega ühendatud alla ühe hektari suuruse tehisveekogu rajamine jõesängi vahetusse lähedusse ning sätestatakse puhkekeskuse ja puhkemajade ehitusõigus ülejäänud maa-alale.
Rapla valla üldplaneeringu järgi ei ole Sõerumäe maaüksusele kavandatavat maakasutuse sihtotstarvet määratud ja maa praegune sihtotstarve on maatulundusmaa ehk põllumaa. Detailplaneeringuga kavandatakse lisaks maatulundusmaale aga ka ärimaa, et rajada majutus- ja teenindushooned.

Stina Andok
Loe pikemalt 3. mai Raplamaa Sõnumitest

uuemad vanemad enim hinnatud
Rudolf.
Külaline
Rudolf.

Reoveepuhastusjaamast allavett pole puhkekeskuseveesilm kuidagimoodi kasutatav. 1