Maavalitsuse ülesannete ülemineku otsustavad praegused volikogud

0

Teatavasti sulgevad 2018. aasta 1. jaanuarist oma uksed kõik Eesti viisteist maavalitsust. Seetõttu on üles kerkinud küsimus, kes nende senised sisult omavalitsuslikud ülesanded üle võtavad.

Eelmisel kolmapäeval, 14. juunil võttis Riigikogu vastu seadusepaketi, mille järgi langetavad omavalitsuste ühiselt täidetavate ülesannete üleandmise otsuse vallavolikogud. Aega selleks ülemäära palju ei ole. Oktoobris toimuvad kohalike omavalitsuste valimised ja siis moodustatakse juba uued volikogud.

Kaks valdkonda klaarid

Kes võiksid praegused maavalitsuse ülesanded üle võtta? Kõik riikliku järelevalvega seonduvad ülesanded lähevad üle vastavatele ministeeriumitele. Omavalitsuste ühiseks täitmiseks määratud ülesannete üleandmise peavad otsustama vallavolikogud. Põhimõtteliselt on selleks kolm varianti: mõni haldusreformi käigus loodav uus omavalitsus (eeldatavasti Rapla vald), Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) või Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK).
Selles osas peavad kokkuleppele jõudma kõik kümme maakonna vallavolikogu. Nende seas ka Käru volikogu, kuigi kõigest mõne lühikese kuu pärast ühinevad nad loodava Türi vallaga ning liituvad seeläbi Järva maakonnaga.
Mõned seisukohad on praeguseks juba selged. Näiteks maakonna ühistranspordi korraldus, mille eest praegu hoolitseb maavalitsus. ROL on otsustanud, et maavalitsus võib praegused lepingud üle anda Harjumaa ühistranspordikeskusele, kes seda korraldama hakkab. Samuti on pilt praeguseks klaar perekonnaseisutoimingutega (abielude, lahutuste, sündide ja surmade registreerimine ning nimevahetus), millega tegeleb maavalitsus. Alates tuleva aasta 1. jaanuarist võtab need ülesanded üle Rapla vald ehk tulevane maakonnakeskuse omavalitsus.
Praegu on inimesed harjunud neid toiminguid tegema riigimajas ehk endise nimega haldushoones, aga tulevane asukoht on veel lahtine. ROL-i tegevjuht Silvi Ojamuru selgitas, et praegu käivad läbirääkimised riigimaja haldaja RKAS-i ja Rapla valla vahel. Õhus on võimalus, et kuigi haldusreformi käigus loodav Rapla vald võtab need ülesanded üle, jäävad need füüsiliselt oma praegusesse asukohta.
Ojamuru lisas, et tegelikult on arutluse all, kus Rapla vallavalitsus üldse tulevikus paiknema hakkab. Lähitulevikus kasvab see praegusest suuremaks ning ei mahu senisesse asukohta Viljandi maanteel enam ära.

Siim Jõgis 
Loe pikemalt 21. juuni Raplamaa Sõnumitest