Saladuse jälil ehk Ühe koosoleku protokoll

3
alar mutli

Millised on ühe kohaliku omavalitsuse opositsiooni võimalused enda tõekspidamiste selgitamiseks? Eriti veel siis, kui koalitsioon nendest midagi teada ei taha? Punkti õige vastuse eest saavad need, kes vastasid, et polegi mingit võimalust.

Või küsime siis nii. Kas väga kahtlaste otsuste langetamine, mis nagu terve mõistusega kohe kuidagi kokkugi ei lähe, on vallavalitsuse tasemel võimalik? Aga loomulikult on. Ei mingit probleemi. Kuidas aga on omavalitsuse opositsioonil, kellel on selliste otsuste suhtes umbes miljon kahtlust, võimalik neid ära hoida? Jälle peame ausalt vastama – sisuliselt mitte mingisugust. Kogu selliste mõistmatute otsuste vastases võitluses jääb lõpuks alles vaid jõuetu tunnetus: jälle jooksime peaga vastu seina. Häma ja faktide meelevaldne tõlgendus on viinud jõupositsiooni JOKK-skeemi sellesse otsa, mille peale ei hakka ka ühegi õigusemõistja hammas.
16. mail käesoleval aastal sõlmis Rapla vallavanem ehitushanke lepingu. Summa, mis tuleks sellele antud allkirja alusel ehitajale tasuda, ületas aga tunduvalt eelarves selleks ettenähtud rahaliste vahendite mahtu. No nii umbes viiendiku võrra. Või kui numbrites väljendada, siis üle 100 000 €.
Vaherepliik. Mis juhtub äriühingu juhiga, kes võtab lepingulise kohustuse, mille tagamiseks puuduvad rahalised vahendid ja nõukogu kooskõlastus? Kui kiiresti selle juhi tööleping lõpetatakse?
Täna tahaks juba paratamatult küsida, kas kohustuste võtmine olukorras, kus sul täitmiseks piisavalt vahendeid ei ole, on üldse probleem? Nende jaoks, kel on ettekujutus, et piiks-piiks ja raha tuleb, nähtavasti mitte. Mõned volikogu liikmed kipuvad siiski arvama, et selline käitumine ei ole õige, nii ei tohi teha. Huvitav, et sellist mõtteviisi esindavad need, kelle ühiseks nimetajaks on opositsioon.
Veel üks vaherepliik. Miks on nii, et oma raha oskame me üsna täpselt lugeda, aga maksumaksja raha kipume kasutama ilma igasuguste reegliteta?
Lihtsaim võimalus, kahjuks praktiliselt ka ainuke, saamaks aru, miks selline otsus siiki tehti, on esitada volikogus arupärimine. Seda me ka tegime. Vastuse tähtaeg pole tänaseks veel käes.

Üks võimalus on opositsioonil veel. Reeglina jääb nende mehitada revisjonikomisjoni esimehe koht. Kuigi kolmest liikmest kaks kuulub koalitsiooni ridadesse, on see siiski võimalus probleemi tõstatamiseks. Nii võiks eeldada. Vähemalt niikaua, kuni saad reaalselt aru, et taas kord oled olnud naiivne. Tegelikult ei huvita mõningaid koalitsioonipoliitikuid karvavõrdki revisjonikomisjoni esimehe seisukoht või arvamus.
16. mail sõlmitakse ehitusleping summas, mille katmiseks eelarves vahendeid ei ole. 25. mail volikogu istungil hakkab opositsioon selle kohta ebameeldivaid küsimusi esitama. 29. mail sõlmitakse ehituslepingu lisa, millega vähendatakse mahtusid ja makstav summa on jälle eelarve piires. Kuigi matemaatika mitte kuidagi ei klapi, on kõik jälle korras. Vähemalt näiliselt. Sisusse me ju piiluda ei saa.
Küllap see oli juhus, et vahetult enne lisalepingu sõlmimist oli volikogu koos ja asi läks suure kella külge. Nähtavasti on seletus, et enne lepingu sõlmimist mahtusid vähendada ei saanud, küll aga sai seda teha kohe pärast lepingu sõlmimist, õiguslikult vettpidav.

Kes ütleb, et juhuseid ei ole. Selles loos on veel üks. Revisjonikomisjoni koosolek muutus sisuliselt farsiks, sest üks komisjoni liige suvatses teatada (väljavõte protokollist): „Komisjoni liige teeb avalduse: komisjoni esimees peaks eelnevalt arutama komisjoni liikmetega asjad läbi. Ei ole nii, et komisjoni esimees tõmbab ennast õhku täis ja kamandab endale valla ametnikud ja komisjoni liikmed üht või teist asja arutama.“ Veel sama koosoleku protokollist: „Komisjoni esimees on tegelenud mõningate vallavalitsuses rahulolematute liikmete manipuleerimisega, loonud ülesse intrigeerimist ja loonud ebatervet õhkkonda veel viimastele kuudele, mis vallas enne valimisi on jäänud. Osalen koosolekul, avaldan esimehele umbusaldust selle ametikoha peal, aga ma ei hakka kaasa asja arutama.“
Kui koosoleku protokoll jõudis valla dokumentide registrisse, oli see ühtäkki saanud märke „ametkonnasiseseks kasutamiseks“. Kelle initsiatiivil see salastati, me ei tea. Komisjoni esimehe esitatud järelepärimise järel muutus protokoll taas avalikuks. Jälle juhus?
Taas kord on ring täis saanud. Opositsioon on oma õlekõrred ära kasutanud ja kõik läheb jälle edasi. Kuni järgmise korrani.

(Vaata ka  “Rapla vallavalitsus on võtnud liiga suuri rahalisi kohustusi”)

Alar Mutli

uuemad vanemad enim hinnatud
haige jänes
Külaline
haige jänes

ja demagoogiakahurid nüüd tulistavad: VAATA MIS SA ISE TEGID, SUL ON SELG VALGE! 1

Pada
Külaline
Pada

Võib ju öelda, et Hr. Mutli on oma üleastumiste eest juba vastutanud ehk tagasi astunud vallavanema positsioonilt, küll juba kauges minevikus. Hetke vallvanemal oma tegude eest vastutuse võtmist pole aga veel näinud, ainult õigustusi, et kõik on korras. Maakonnaleht trükib meil ikka infonäljas ära pea kõik, mis uudiseks formeerub – ei ole see seotud ei ühe ega teise jõuga. 7 2

katel
Külaline
katel

Hr Mutli võiks meenutada oma üleastumisi. Kui meelde ei tule, siis peaks keegi teine meenutama. Kahjuks on meie maakonnalehega nii, et see on väga kallutatult opositsiooni häälekandja. 4 10