Tänasest võib kodulinnud taas vabalt liikuma lasta

0

Veterinaat- ja Toiduamet tühistas alates täansest 1. aprillist kuni mai lõpuni kehtinud lindude väljaspidamise keelu. Lindude gripp siiani Eestisse jõudnud ei ole ning Eesti Maaülikooli ornitoloogide hinnangul on lindude ränne selleks kevadeks lõppenud.

Gripiohu vähenemisest hoolimata soovitab Veterinaar- ja Toiduamet võimalusel jätkata lindude pidamist sisetingimustes, tagamaks nende tõhusam kaitse. Iga linnupidaja saab Veterinaar- ja Toiduameti nõuannete kohaselt oma linde kaitsta, järgides kõiki loomatauditõrje seadusest tulenevaid bioohutusmeetemid. Üheks võimaluseks on piirata kõrvaliste isikute pääs lindlasse.
„Väga oluline on korrapäraselt teha näriliste ja putukate tõrjet. Linnukasvataja peab olema kindel, et kõik, mis lindlasse sisse viiakse, olgu selleks sööt, allapanu või muu materjal, poleks haigustekitajaga kokku puutunud. Lindlasse sisendes peaks kindlasti olema võimalus desifintseerida desomatil jalanõud ning seal kasutatavaid jalanõusid ja üleriideid ei tohiks samaaegselt kasutada ja kanda mujal,“ on kirjas VTA pressiteates.

Stina Andok