Algas küsitlus lairiba interneti soovijate väljaselgitamiseks Raplamaal ja Läänemaal

1

Juuli algusest alates on kõigil Digikonna projektis osalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada.
Kõik, kes soovivad saada majja valguskaablil põhinevat moodsat ühendust, peavad sisestama oma soovi Digikonna kodulehel: digikond.ee/kysitlus/
Digikonna eelnevalt läbi viidud uuring näitas, et üle 80% Digikonna piirkonna majades ei ole praegu võimalik kasutada nüüdisaegset lairibaühendust ning tarbijad peavad leppima ebastabiilse mobiilinternetiga või aeglase lauatelefoni ühendusega. Seetõttu puudub paljudel juurdepääs tänapäevastele infoühiskonna teenustele.
Digikonna kodulehel läbiviidava küsitluse eesmärk on välja selgitada, millistes majades soovitakse kasutada lairibateenuseid – ülikiire internet, digitelevisioon koos paljude lisateenustega, suhtlus- ja meelelahustusteenused, jne – ning kuhu tuleb lairibaühendus ehitada.
Küsitluse käigus saadud andmete põhjal alustatakse võrkude planeerimist. See tähendab, et lairibavõrku ei ehitata kõikide küladeni või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutusele võetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid, vastasel juhul jääb lairibaühendus sinna ehitamata.
Sooviavalduse esitamine on kõigile tasuta ning sellega ei kaasne veel kohustust võrguga liituda.
Lisainfot Digikonna projekti ja lairibaühenduse kohta saab veebilehelt digikond.ee

 

uuemad vanemad enim hinnatud
Tiit Tammsaar
Külaline
Tiit Tammsaar

Lõpuks ometi on üks külaelu tänapäevaseks muutmise komponent kuhugi liikumas. Minu põhitees: EIT on maaelu alus on jõudmas realiseerimise faasi.Selgituseks E-on elekter, I-on internet ja T-on ühendustee tsivilisatsiooniga. Kõik huvitatud kohe ankeeti täitma! 2