Kalev Kask: ajalugu, kogukond ja kogudus moodustavad ühe terviku

0

Kalev Kask (28) on Juuru Mihkli koguduse kirikuteenija. Ühtlasi on ta kohaliku kooli ajalooõpetaja, kihelkonna ajaloo uurija ning Juuru XI kihelkonnapäevade toimkonna liige.

Kohtume Juuru kiriku juures ning kiiresti saab selgeks, et Kalev tunneb selle paiga ajalugu hästi ning põhjalikult. Sundimatult ja soravalt tutvustab ta mulle kirikut, kabelit ning selle ümbrust. Sarnasel ekskursioonil saab osaleda ka nädalavahetusel kihelkonnapäevadel.
Meelde tasub jätta kaks aastanumbrit. Esimene neist ehk 1238 tähistab koguduse rajamist, kiriku ehitamist ja Juuru kihelkonna loomist. Teine oluline vahemik on 1893-1895, kui kirik ümber ehitati ja see praeguse tuttava väljanägemise sai.
On selge, et Kalev tunneb oma kodupaigaga väga tugevat seost. Ta ütleb isegi, et teemadel, mille küljes ripub ta süda, võib tundide viisi rääkida. Neiks teemadeks on kahtlemata ajalugu, kogukond, kogudus ning kirik, mis moodustavad tema jaoks ühe piirideta terviku. Oma kogukonda teenib ta talle antud annetega nii hästi kui oskab.

Loogiline tee koguduseni

Kui uurin, kuidas Kalev Juuru Mihkli koguduse aktiivseks liikmeks sai, ei oska ta sellele küsimusele kohe hoo pealt vastata. Ta ütleb, et kõik tema elus on toimunud loogiliselt. Mingisugust kindlat hetke ta välja tuua ei oska.
Kalev ei tule tegelikult usklikust perekonnast. Ta ütleb naljatades, et kunagine kirikuõpetaja hirmutas ta koguduse juurde. Mehele meenub 1996. aasta august, kui oli surnud tema vanaonu. Seitsmeaastase poisikese jaoks oli see esimene matus, millel ta osales, ning mõistagi oli kõik sellega seonduv väga põnev. Lahkunu oli hauda lastud ning kirstule asuti mulda peale viskama. Uudishimuliku poisina läks Kalev haua pervele vaatama, mida seal tehakse.
Tollal oli koguduse õpetajaks Jüri Bärg. Kalev meenutab, kuidas see kogukas mees oma mustades rõivastes oma suure musta habemega tema juurde tuli. Õpetaja sõnad on tal siiani meeles, hoolimata sellest, et tookord ta neist veel aru ei saanud. Bärg ütles talle: „Vaata, poiss, mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa kord ka saama. Mõtle selle peale.“
See oli väga sümboolne, sest seitsmeaastasena oli ta just oma haridusteed alustamas ja otsus, mida oma eluga peale hakata, oli alles ees. Kalev meenutab, et tol korral õpetaja sõnad muidugi hoopis ehmatasid ning hirmutasid ta haua juurest kiiresti eemale.

Katri Reinsalu / foto: Jaak Kadarik
Loe pikemalt 5. juuli Raplamaa Sõnumitest