Vallavalitsus hindab Purila pelletitehase rajamist õiguspäraseks ning tegeleb müraprobleemi lahendamisega

0

Purila pelletitehase põhjustatud müra tõttu õiguskantsleri poole pöördunud elanike kaebustest tingitult asus õiguskantsler uurima pelletitehase rajamise õiguspärasust ning esitas arupärimise Rap­la vallavalitsusele. Rapla vallavalitsus on tänaseks vastuse õiguskantslerile ka ära saatnud.

Oma arupärimises uuris õiguskantsler, milliseid haldusakte vald andis pelletitehase rajamiseks ja kasutamiseks, kas koostati detailplaneering, kas hinnati keskkonnamõjusid, kas kaasati haldusmenetluse protessi kohalikud elanikud ning mida on vald müraprobleemi lahendamiseks ja Purila elanike heaolu heaks teinud.

Detailplaneeringut ei koostatud

Oma vastuses selgitab vallavalitsus, et pelletitehas projekteeriti projekteerimistingimuste alusel ning et Purilas Härgla tee 2 kinnistul on puidutööstus olnud 1970. aastast alates. Purila pelletitehase puhul tehti taotlus olemasoleva puidutööstuse laiendamiseks kahe puitpelleti tootmiseks mõeldud hoone püstitamisega.
Vastavad projekteerimistingimused anti vallavalitsuse põhjenduse kohaselt toona kehtinud planeerimiseaduse sätete alusel, mille kohaselt võib kohalik omavalitsus lubada tootmisettevõtte krundil olemasoleva tootmishoone laiendamist või kõrvalhoone püstitamist ja selleks ehitusprojekti koostamist ilma detailplaneeringuta. Välja arvatud riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti kultuurimälestise kaitsevööndis, loodusobjekti kaitsevööndis või miljööväärtuslikul hoonestusalal.
Maakatastri kitsenduste kaar­di alusel nimetatud kitsendusi Härgla tee 2 kinnistule ei laiene. Seega detailplaneeringut ei koostatud.

Stina Andok / Foto: Siim Solman
Loe pikemalt 19. juuli Raplamaa Sõnumitest