Arendaja soovib uue elamurajooni ehitust alustada esimesel võimalusel

0

Siim Jõgis / eskiis: Sirkel ja Mall

Veel 18. augustini on aega, et teha Rapla vallale ettepanekuid või esitada vastuväiteid Sügise ja Suve tänava elamuala detailplaneeringule. Esmaspäeva, 7. augusti seisuga neid laekunud ei olnud.
Kui Rapla vallavolikogu kiidab detailplaneeringu oma augustikuisel istungil heaks, toob see suuri muutusi nii Rapla visuaalsesse pilti kui ka kinnisvaraturule.

Uus elamurajoon plaanitakse rajada laias laastus Rappeli keskuse ja Varbola maantee vahelisele alale. Tegemist oleks suure uuendusega Rapla linna põhjaossa jääval umbes 6,3 hektari suurusel maa-alal, mis praegu seisab tühjana. Administratiivselt asub see Rapla vallas Uuskülas Suve ja Sügise tänava vahelisel maa-alal.
Detailplaneeringu kohaselt plaanib arendaja sinna rajada elamurajooni, kuhu on kavandatud 33 elamumaa sihtotstarbega krunti, millest kakskümmend viis on ühepereelamu- ja kaheksa korterelamukrundid. Teada on, et igasse korterelamusse on planeeritud kaksteist korterit. Planeeringuala ida- ja lõunapoolsesse ossa (Suve ja Risti tänava äärde) on kavandatud korterelamud. Ühepereelamud asuvad lääne ja põhja pool.
Kui eeldada, et igasse ühepereelamusse asub elama keskmiselt neli inimest ning korterisse kolm inimest, näitab lihtne arvutus, et uude elamurajooni võiks end mahutada 388 elanikku.

Maavalitsus jättis kooskõlastamata
Rapla vallaarhitekt Cerly-Marko Järvela ütles, et Rapla jaoks on tegemist väga olulise projektiga. Sügise ja Suve tänava elamuala detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 19. juulist kuni 18. augustini Rapla vallavalitsuse fuajees. Seni ettepanekuid ega vastuväiteid laekunud ei ole ning see näitab Järvela sõnul seda, et suurt vastuseisu sellele projektile ei ole. Küll aga ei kooskõlastanud detailplaneeringut Rapla maavalitsus.

Uudise edasilugemiseks tuleb teil osta tasulise sisu pääse.
Osta pääse!