Enamik kaduvaid omavalitsusi on otsustanud saada osavallaks

0

Mariliis Vest / foto: Siim Solman.

Enam pole kaugel aeg, kui kogu Eestis moodustatakse mitme omavalitsuse ühinemise teel uued suured vallad. Volikogudes käivad praegu pingelised arutelud, sest tuleb otsustada, kas uuest aastast jätkatakse osavallana või mitte.

Kaiu vallavolikogu esimehe Sirje Laansoo sõnul on Rapla ühinemisgrupi (Rapla, Raikküla, Kaiu, Juuru) ühinemislepingus kirjas, et osavald on uue valla maa-alal ja koosseisus tegutsev üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavallakogu pädevuses on seisukoha võtmine ja ettepanekute tegemine kõigis osavalla territooriumil omavalitsuse toimimist või kohalikku elukorraldust puudutavates küsimustes.
Kaiu vallavolikogu on oma otsuse teinud: ühinemise käigus soovitakse saada osavalla staatus. Laansoo selgitas, et nelja omavalitsuse kokkukasvamine üheks vallaks võtab aega ning Kaiu vallavolikogu oli seisukohal, et vajalik on pärast ühinemist Kaiu valla kandi aktiivsete inimeste kaasamine piirkondlike huvide esindamiseks. Selliseks „tööriistaks“ sobib osavalla ja osavallakogu moodustamine, lisas Laansoo.
„Arutelud osavalla teemadel kestsid Kaius pikalt ja algasid kohe pärast ühinemislepingu allkirjastamist. Volikogu liikmed kogusid volikoguistungite vahelistel aegadel vallaelanike arvamusi ja osavalla moodustamise poolt ning vastu argumente arutati mitmetel komisjonide ja volikogu istungitel. Kokkuvõttes täitis Kaiu vallavolikogu vallarahva tahet, otsustades osavalla kasuks,“ ütles volikogu esimees.

Uudise edasilugemiseks tuleb teil osta tasulise sisu pääse.
Osta pääse!