Noorsootöö projektiga loodetakse jõuda võimalikult paljude noorteni

0

Mariliis Vest.

Raplamaal on käimas mahukas noorsootöö projekt, mille raames on kaks valda saanud noortekeskused ning noorsootöötajad. Programmiga kaasnevatest võimalustest rääkis selle koordinaator Artur Ojasalu.

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) viib Eestis, k.a Rap­lamaal, ellu Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“. Ojasalu sõnul saab tõrjutusriski mõistet lahti mõtestada mitmeti. Nii kuuluvad sinna alla ka maapiirkonna noored, kellel väikestes külades pole palju võimalusi tegevuseks ja noorsootööst osa saamiseks.
Projekt sai alguse eelmise aasta kevadel. Peaeesmärgid on viia noorsootöö uute noorteni, pakkuda neile võimalusi, mida varem pole olnud, kaasata vanema vanuserühma noori ning programmi tulemina peaks noorsootöö ühel või teisel moel jõudma võimalikult paljude maakonna noorteni.
Raplamaal on projekti toimimiseks moodustatud koostöögrupp, kuhu kuuluvad Rapla, Kehtna, Raikküla, Järvakandi, Juuru, Kaiu, Käru ning Pärnumaalt Vändra alev. Ojasalu sõnul on tegemist täiesti uudse kontseptsiooniga. Kõik valdade noorsootöötajad võeti kokku suure laua taha, neid koolitati ning pandi ühtemoodi mõtlema. Seejärel viis iga omavalitsus läbi noorsootöö sise- ja välishindamise, millega selgusid ühe või teise KOV-i nõrkused ja tugevused. Küsitleti ka noori, et välja selgitada, millest puudust tuntakse.
Andmete kokkulöömisel selgus, et projektist osa saavate valdade noortest saab noorsootööst osa 37% (7-26-aastased). Üüratult väikseks Ojasalu seda numbrit ei pea, sest reaalsus on tema sõnul see, et 16-aastased ja vanemad noored ei ole enam klassikalised huviringides käijad. Sihttase programmi lõpuks on aga 52%.

Uudise edasilugemiseks tuleb teil osta tasulise sisu pääse.
Osta pääse!