Rapla teetööde keerises

0

Siim Jõgis / foto: Siim Solman.

Tänavu sügisel saab Raplas teoks kolm suuremat teetööde projekti. Need on Rapla linna Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkonna taristu arendamine, Alu ja Rapla vahele kergliiklustee rajamine ning lisaks tehakse korda ka Väljataguse tänava sõidutee. Selle kõrvale tuleb ka kergliiklustee, mida varem ei olnud.

Nii rahaliselt kui ka tööde mahult on neist suurim projekt Koidu ja Kastani ettevõtluspiirkonna taristu arendamine. Et seda ellu viia, sai Rapla vald toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS). Eeltööd algasid juba 2015. aasta lõpus ning positiivne rahastamise otsus saadi EAS-ilt järgmise aasta sügisel. Nemad katavad 85 protsenti kõikidest kuludest. Ülejäänud summa tuli vallal endal leida. Projekti kogumaksumus on 1 497 888 eurot. Selle sees on ka projekteerimine, projekti ekspertiis ja omaniku järelevalve. Samuti tuli vallal osta eraomanikelt maad, et töödega mitte eramaale sisse sõita.
Rapla abivallavanema Meelis Mägi sõnul on eriti tähtis, et Koidu ja Kastani tööstusalale rajatakse jalakäijate tee ning valgustus, mida varem seal ei olnud. Sinna rajatakse ka parklad. Jalakäijate tee ulatub kuni kurvini, kust saab pöörata Märjamaa poole. Alguse saab see Välja tänavalt. Vähemalt sama oluline on ka see, et rajatakse süsteem sadevee ärajuhtimiseks. Põhiline põhjus, miks Koidu tänav on läbi aastate väga nigelas seisus olnud, peitubki selles, et tee asub orus ja mõlemalt poolt valguv sadevesi on seda aastate jooksul kõvasti lõhkunud. Nüüd rajatakse süsteem, mis juhib vee mujale.

Uudise edasilugemiseks tuleb teil osta tasulise sisu pääse.
Osta pääse!