Tehtud! Elu näitab, kas ka hästi tehtud

0

Raplamaa Sõnumid

Valimised on seljataga ja põhimõtteliselt ka valdade liitumine teoks tehtud. Järgnevad toimingud on puhttehnilised ja võtavad kuu või kaks aega.
Kui nüüd valimistulemusi vaadata, siis tuleb tunnistada, et täiesti uusi tegijaid pole volikogudesse just eriti palju sattunud – enamusel on varasemast ajast volikogus töötamise kogemus olemas. Siin ei ole väga vahet, kas vald on suur või väike, nii et töö võib kas või homme peale hakata. Arvata võib, et olulisi muutusi ei tule ka vallavalitsustes kodanikke teenindavate ametnike ning teenistujate ridades. Liitumiseelsed jutud sellest, kuidas suurtes valdades tekivad hoopis paremad võimalused palgata suurema raha eest vallamajadesse kõrgema kvalifikatsiooniga inimesi ja kuidas see omakorda parandab kodanikkonna teenimise kvaliteeti olid puhas bluff, millega võis hullutada ainult väga naiivseid inimesi.
Tegelikult, pangem käsi südamele ja tunnistagem, teenisid meid valdades ka seni igati kohusetundlikud, viisakad ja oma tööd tundvad inimesed. Nii et kõik poliitikud, kes on rääkinud kodanikele vajalike teenuste paranemise võimalustest uutes väga suurtes valdades, võiksid nüüd vabandada ja tunnistada kahte asja. Esiteks seda, et ka seni toimetati võimaluste piires. Teiseks seda, et ka tulevikus pole võimalik üle oma isikliku varju hüpata.
Tahtmata otseselt kellegi peale näpuga näidata, tuleb pärast valitute nimekirjadega tutvumist tunnistada sedagi, et mingit järsku ja olulist kvalitatiivset muutust pole toimunud ka kohalike poliitikute ridades. Küll aga on silmaga nähtav kvantitatiivne muutus. Aga seegi ei saa olla kellelegi üllatuseks, et volikogudes on esindamata mitmed keskusest kaugemale jäävad piirkonnad ja valimiskünnise taha on pidama jäänud mõnigi inimene, kellest võinuks kohaliku poliitika korraldamisel kasu olla. Valimisliitudel on selliste inimeste kaasamine tulevikus mõnevõrra kergem kui erakondade kohalikel rakukestel.
Selles valdkonnas on varasemast väga head kogemused näiteks Rapla Vallakodanike Liidul, kes eelmiste ja seekordsete valimiste vahel hoidis oma nimekirjaga regulaarsete kokkusaamiste ja aktuaalsete teemade arutamise kaudu tihedat sidet ning oli oma meeskonnaga valla erinevaid kante aeg-ajalt külastades vahetus kontaktis ka valijatega. Küllap on see ka üks tegur, mis valimisliidu võiduni viis. Parteigruppidel on palju raskem oma nimekirja meelitatud parteitutega edasi suhelda.
Sama probleem puudutab ka neid vallaametnikke, kes on koondamispaberid kätte saanud ja kohapeal ilmselt rakendust ei leia. Raske öelda, kas see, et oskustega ja aktiivsed inimesed jäävad valla elu korraldamisest eemale, on võit või kaotus. Samas on vana tõde, et kui metsa raiutakse, siis lendavad ka laastud…