Kas riik kontrollib olukorda?

0

Heiki Hepner, Kohila vallavanem.

Olen sügavalt pettunud riigi suutmatuses probleemiga tegeleda. Jutt ei ole mitte turvaaugus ID-kaardist, vaid sellest, kuidas seda probleemi on lahendatud.

See on lihtsalt piinlik. Kui uuendada on vaja sadu tuhandeid sertifikaate ja neid suudeti päevas uuendada paar tuhat, siis saab igaüks aru, et sertifikaatide uuendamiseks kulub terve aasta. Ka sellega võiks kuidagi leppida, kuigi end IT-tiigriks pidav riik seda endale ei tohiks lubada. Aga millega ei saa ega tohi leppida, on see, et riigil puudus toimiv kava riskide maandamiseks juhul, kui ID-kaart ei toimi.
Isegi kui seda kava ei olnud, oli riigil aega kaks kuud mõtelda, kuidas probleemi lahendama asutakse. Kuidas reaalselt toimub sertifikaatide väljastamine, mida teha siis, kui juhtub nii või juhtub naa. Kes on esimeses järjekorras, kes teises jne. Mina vallajuhina sain infot ainult meedia kaudu, kus üldjuhul öeldi: ärge muretsege, kõik saab korda, probleeme pole. Täna (s.o reedel – toim) on Kohila vallavalitsuse töö tugevalt häiritud. Kumbki minister pole vabandanud meie inimeste ees. Eks nad ootavad, et seda teeks vallavanem, kes inimestega vahetult kokku puutub, mis sest, et valla süü see ei ole. Siiski ootaksin ministritelt, et nad kohe astuksid samme, mis teeks võimalikuks elutähtsate teenuste osutamise vallavalitsuse poolt.
Saatsin reede, 3. novembri lõunal siseministrile ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile allpool toodud kirja:

Austatud ministrid!
Kirjutan Teile suure murega, mille on kaasa toonud probleemid ID-kaardi turvariski lahendamisel. Riigi suutmatus protsessi lahendamist kasvõi natukenegi koordineeritult lahendada on viinud selleni, et Kohila Vallavalitsus ei saa täita talle seadusega pandud kohustusi.
Eile (2. novembril) enne kella 12 tuli vallavalitsusse telefonikõne, kus öeldi, et vähemalt üks pereregistri toiminguid tegev töötaja peaks sertifikaadid uuendama ja vähemalt üks peaks jätma uuendamata. Lisaks öeldi, et kui ei õnnestu sertifikaate uuendada, siis peate homme (st reedel, 3. novembril) pöörduma Raplasse politseijaoskonda, kus saate sertifikaadid uuendatud eelisjärjekorras.
Tegelikult ei olnud võimalik kaugteel ühelgi töötajal oma ID-kaarti uuendada, sest server lihtsalt ei suutnud seda teha ja Raplasse politseijaoskonda minnes ei olnud võimalik väljaspool järjekorda sertifikaate uuendada. Meie valla töötajate nimesid polnud keegi sinna esitanud! Paraku ei olnud võimalik jätta vallavalitsuse ametnikke ka tundideks üldjärjekorda istuma.
Täna hommikul 8.25 saime Siseministeeriumist e-kirja, kus muuhulgas on öeldud, et pärast tänast tööpäeva uuendage kõik oma uuendamist vajavad kaardid, sest sertifikaadid täna öösel suletakse. Tegelikult suleti sertifikaadid hommikul kohe. Siit tekib küsimus, kas riik üldse kontrollib olukorda? Miks ei suhelda omavalitsustega, miks saadetakse infot, mis on vale?
Alles nüüd (st täna hommikul saabunud e-kirjas) kirjutatakse, et palume kõikidel asutustel läbi mõelda ka stsenaarium, kui ka esmaspäevast ei saa me veel rahvastikuregistris uuendatud sertifikaatidega allkirjastada. Siis võib olla seis, kus uuendatud sertifikaatidega saab küll sisse logida ja menetlusi teha, kuid alla kirjutada saab ainult uuendamist mittevajavate kaartidega. Mõelge igaks juhuks läbi, kuidas tööd korraldada.
Miks ei ole eelneva kahe kuu jooksul arutatud, kuidas peaks toimuma töökorraldus, kui ID-kaarti ei ole võimalik kasutada? Miks ei ole kordagi kokku kutsutud omavalitsusjuhte? ID-kaardi kasutamine on samasugune elutähtis teenus nagu vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumine või elektrienergiaga varustamine. Kas tõesti riigil puudub vastava elutähtsa teenuse katkemisel tegevuskava? Või kui see on olemas, siis miks seda ei rakendata?
Lisaks pereregistritoimingute tegemisele on võimatuks muutunud ka sotsiaaltoetuste väljamaksmine. Kui lapse sünni ja elukoha registreerimise avalduse saame paberil vastu võtta, siis paraku toetuse saajatele pole meil midagi ütelda. Poodi ta meiepoolse lubadusega ei lähe. Kas te kujutate ette olukorda, kui me peame ütlema inimestele, kes on kaotanud lähedase inimese, et surmatunnistuse saate võib-olla järgmine nädal, aga võib-olla ka ülejärgmine nädal või hoopis hiljem? Üldisest asjaajamisest ei ole mõtet üldse rääkidagi.
Tänahommikuses kirjas lubatakse, et SMIT üritab täna võimalikult ruttu peale panna uuendatud tarkvara, kus autentida saab ka uute sertifikaatidega, küll mitte allkirjastada. Selle järel saab uuendatud sertifikaatidega kaardiga sisse logida, menetlusi läbi viia, kuid mitte allkirjastada. Selleks peate ikkagi leidma kellegi, kes seda saab, või kui pole kiire, jätta ootama allkirjastamist. Te ilmselt saate ka ise aru, et mul ei ole võimalik leida lihtsalt kedagi, kellel on enne 2014. aasta oktoobrit väljastatud ID-kaart ja ta hakkab siis vallavalitsuse kandeid allkirjastama. Et sellise ettepaneku tegemine on pehmelt öeldes lihtsameelne. Ja jätta toiming allkirjastamata tähendab tegelikult seda, et seda toimingut ei ole tehtud.
Mul on Teile palve, et te tagaksite võimalikult kiiresti Kohila Vallavalitsuse ametnikele kehtivate sertifikaatide väljastamise ja leiaksite toimiva lahenduse, kuidas hakkavad toimima pereregistrikanded.

PS. Reede õhtul helistas mulle Siseministeeriumi rahvastiku toimingu osakonna juhataja Enel Pungas, kes kujunenud situatsiooni selgitas. Kohila valla ametnikud said erinevaid lahendusteid pidi nädalavahetusel (kes öösel kaughalduse teel, kes politseis käies) oma sertifikaadid uuendatud. Seega oleme tänaseks esmased takistused ületanud.