Kolmandik eestlasi ei tea, kellele nad oma vara pärandavad

0

Siim Jõgis.

Kelle kanda jäävad sinu maine vara ja võlad pärast siit ilmast lahkumist? See ei ole teema, mille üle inimesed tavapäraselt mõtisklevad, ent ühel hetkel muutub see vältimatuks.

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus viis läbi esmakordse uuringu, et kaardistada, mida eestlased pärimise kohta teavad. Selgus, et kolmandik eestimaalasi ei tea või ei ole mõelnud, kes on nende pärijad. Samuti ei olnud iga viies teadlik, et lisaks varale päritakse ka võlad.
Turu-uuringute AS-i läbi viidud uuringus küsitleti 836 inimest vanuses 30+. Kaks kolmandikku küsitluses osalenutest vastasid, et nad teavad, kes on nende pärijad, ning üks kolmandik ei teadnud. Kui vaadata statistikat vanuse lõikes, oli teadlikkus oodatult kõrgem vanemate inimeste seas. Kategoorias 75+ väitis peaaegu 80 protsenti vastanutest, et nad teavad, kellele nende pärandus pärast surma läheb. Kõige madalam oli see protsent vanuses 30-34 aastat. Seal teadis vaevalt 60 protsenti vastanutest oma pärijaid.
Ometi on see küsimus oluline kõikides vanusegruppides, sest surm võib inimest tabada ootamatult igas vanuses. Tähelepanuväärne on ka see, et naisterahvad olid selle uuringu kohaselt oma pärijatest teadlikumad kui mehed. Naiste teadlikkus oli 74 ning meestel 60 protsenti. Oluline on ka see, et pärimisprotsessis arvestatakse mitte ainult lahkunu vara, vaid ka võlgu. Sellest oli teadlik 83 protsenti vastanutest ning ei olnud teadlik 17 protsenti. Testamendi koostamine enne oma surma Eestis väga populaarne ei ole. Tervelt 80 protsenti vastanutest ütles, et neil testamenti koostatud ei ole. Viis protsenti oli seda plaaninud ning viieteistkümnel protsendil vastanutest oli testament olemas.

Uudise edasilugemiseks tuleb teil osta tasulise sisu pääse.
Osta pääse!