Rapla vallavanemaks valiti Piret Minn

1

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman.

Esmaspäeva õhtul kogunes Rapla vastvalitud vallavolikogu oma teisele istungile. Sel korral oli päevakorras komisjonide esimeeste ja aseesimeeste ning vallavanema valimine.
Istung kulges rahulikult. Esmalt kinnitati otsus luua kuus alatist komisjoni. Seejärel toimus salajane hääletus, mille käigus enim hääli kogunud kandidaat sai komisjoni esimeheks ning teisele kohale jäänu aseesimeheks.

Eelarve- ja arengukomisjon: esimees Andrus Tamm ja aseesimees Margus Tamberg

Hariduskomisjon: esimees Alar Mutli ja aseesimees Ilvi Pere

Kultuuri- ja spordikomisjon: esimees Väino Sassi ja aseesimees Màris Rudnevs

Majanduskomisjon: esimees Hans Liibek ja aseesimees Ain Täpsi

Revisjonikomisjon: esimees Kalle Toomet ja aseesimees Aare Heinvee

Sotsiaalkomisjon: esimees Margus Jaanson ja aseesimees Marina Runno

Kolmanda päevakorrapunktina valiti vallale uus vallavanem. Alar Mutli esitas Piret Minni kandidatuuri. Valimiskastist võeti välja 23 sedelit ning 19 poolthäälega osutus Piret Minn valituks. Vastvalitud vallavanem tänas usalduse eest ning lubas, et tema teod vastavad tema sõnadele.Viimane päevakorrapunkt puudutas vallavanema töötasu ja hüvitisi. Esialgu otsustati jätkata varem kehtinud määradega ning lepiti kokku, et pärast uue valla struktuuri paikapanemist vaadatakse töötasu uuesti üle.

uuemad vanemad enim hinnatud
vallakodanik
Külaline
vallakodanik

Mul on siiralt hea meel, et Piret Minn sai vallavanemaks, sest mul on lootus, et üks arukas, elu- ja juhtimiskogemusega inimene suudab valda edasi viia. Muidugi see pole kerge, kui pole poliitilist kogemust, sest ümbritsevad ju aastaid vallavolikogus ja üldse juhtimise juures olnud vanad stagneerunud poliitikud. Vaadates vallavolikogu komisjonide juhte, siis torkab silma, et enamikel juhtudel pole komisjoni esimeheks saanud enim hääli saanu (jääb asetäitjaks) vaid vähem hääli saanud aastaid vallavalitsuses tiirenud. Mina oleks ikka andnud võimaluse uuematele. Valijad pole tahtnud eriti uuendusi, kuid oma roll on ka üldisel ebademokraatlikul valijat petval valimissüsteemis. Soovin veelkord vallavanemale jõudu! 2 1